Pressto.

Nagłowek strony

Nr 5 (2013)

Boskość Władzy w kulturach oraz językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei

Spis treści

Od redakcji PDF
Izabela Lis-Wielgosz, Krystyna Pieniążek-Marković 11-15

Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei

„Je to hra, v níž každý váš pohyb je v centru silového pole...”. O kapilarności władzy w powieści „Lehni, bestie!” J. Kratochvila PDF
Małgorzata Balcerzak 19–30
Otpor materijala: teorijska vlast nad književnim tekstom PDF (Hrvatski)
Luka Bekavac 31–43
„Titofania”. Formy obecności symbolicznej Josipa Broza Tity w Jugosławii doby socjalizmu PDF
Magdalena Bogusławska 45–58
Księżna Milica – między sakralizacją władzy monarszej, oficjalnym kultem cerkiewnym i narodowym mitem PDF
Zofia Brzozowska 59–73
Boska władza reżysera. Karel Hugo Hilar – pierwszy nowoczesny reżyser w czeskim teatrze PDF
Sylwia Czachór 75–87
Politika i teatar: „Zoran Đinđić” Olivera Frljića i „Oni žive” Milana Markovića i Maje Pelević PDF (Cрпски)
Dubravka Đurić 89–101
Angelina Branković – święta władczyni w hymnografii. Zarys problemu PDF
Dominika Gapska 103–115
St. Vitus’ Day Among Slovenes PDF
Božidar Jezernik 117–130
Mocarstwo słabych – o wartości starców w kulturze ludowej PDF
Tomasz Kalniuk 131–141
Rosyjski mit władzy a kult jednostki PDF
Martyna Kowalska 143–156
Paraskiewa-Petka Tyrnowska w rosyjskim wariancie służby – „monarchiczny” obraz świętości PDF
Marzanna Kuczyńska 157–171
Władza i rodowód. O wizerunku władcy w staroserbskiej literaturze PDF
Izabela Lis-Wielgosz 173–184
Zmierzch bogów w Dubrowniku PDF
Patrycjusz Pająk 185–201
Druže Tito svi smo mi – ti PDF (Hrvatski)
Sanjin Sorel 203–212
„Jestem wolą absolutną”. O boskości władzy w filozofii Ladislava Klímy PDF
Kamila Woźniak 213–220

Eseje

W Chilandarze. Nacjonalizm jako religia PDF
Ivan Čolović 223-235
Jak zostać bogiem? PDF
Monika Milewska 237–247
Žene, Jugoslavija, antikomunistička narkoza i novi kolonijalizam: mape, putevi, izlazi PDF
Svetlana Slapšak 249–263

Wokół tematu

Topos skrivene milostinje u staroj srpskoj književnosti PDF (Cрпски)
Соња Петровић 267–279
Роль сербской церкви в сохранении национального самочувствия сербского народа во время турецкого владычества PDF (Русский)
Татьяна Суботин-Голубовиħ 281–293
Świętość władzy podług mnicha Paisija PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 295–304

Poza tematem

Važnost kontrastivnog pristupa u poučavanju stranoga jezika – primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike PDF (Hrvatski)
Ana Kodrić, Ivana Vidović Bolt 307–320
Anton Tomaž Linhart Between the German and the Slovenian Language PDF (English)
Đurđa Strsoglavec 321–332

Lektury

O bułgarskiej polityce językowej w kontekście postępującej integracji europejskiej i w obliczu globalizacji PDF
Natalia Długosz 335-339
Boskość władzy, czyli Moniki Milewskiej Bogowie u władzy PDF
Izabela Lis-Wielgosz 340-342
Między wysoką i niską kulturą, czyli batalia o trywialność PDF
Danuta Sosnowska 343-348
Od socjalizmu do transformacji, czyli o chorwackiej kulturze i literaturze popularnej ostatnich pięciu dekad PDF
Ewa Szperlik 349-354


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo