„Je to hra, v níž každý váš pohyb je v centru silového pole...”. The Capillarity of Power in the Novel Lehni, bestie! of J. Kratochvil
PDF (Język Polski)

Keywords

Jiří Kratochvil
Czech literature vs. problem of power
disciplinary power
subjugation
power as a game
power and death
identity

How to Cite

Balcerzak, M. (2013). „Je to hra, v níž každý váš pohyb je v centru silového pole.”. The Capillarity of Power in the Novel Lehni, bestie! of J. Kratochvil. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 19–30. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.1

Abstract

This article is a critical analysis of the discourse of power represented in the postmodern narrative. In this perspective, the Czech writer’s book creates a special study of the ‘genealogy of power’ (in relation to the concept of Michel Foucault). It arises from the combination (by using of the social-fiction literary convention) that regards the story of two symbolic forms of violence, supporting ‘sacred’ process of ‘subjugation’ of the entity (the past regime and, as result of trauma, the present and the future regime). The first form is a result of disciplinary authority of the communist system (a reference to the history of the Czech history – the period of the radicalization of the regime in the 50s of the twentieth century). The second one exemplifies the postmodern capillary violence (a reference to the terrorist attack on the World Trade Center). In this analysis, the impact of the power dissipated in the human consciousness resembles chess game, used in the story of Kratochvil in order to express a dramatic situation in which the rate is the annexation of subjectivity.

https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.1
PDF (Język Polski)

References

Baudrillard J., 2009, Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni, przeł. S. Królak, Warszawa.

Baudrillard J., 2005, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, przeł. R. Lis, Warszawa.

Bauman Z., 1996, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa, s. 183–202.

Błesznowski B., 2009, Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu, Warszawa.

Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczak, Kraków, s. 30–42 i 93–110.

Defoe D., 1959, Dziennik roku zarazy, przeł. J. Dmochowska, Warszawa.

Derrida J., 2012, Co to jest terroryzm?, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article208, 10 grudnia.

Foucault M., 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa.

Foucault M., 1998, Podmiot i władza, przeł. J. Zychowicz, „Lewą Nogą” nr 9, s. 174–192.

Foucault M., 2006, Trzy typy władzy, w: Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania et al., t. 1, Warszawa, s. 512–544.

Kratochvil J., 2002, Lehni, bestie!, Praha.

Sartori G., 2007, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa.

Weber M., 2005, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, przeł. B. Chwedończuk, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków, s. 470–492.

Zi?tek A., 2009, Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie, „Kultura i Historia”, nr 16, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1461,10.12.2012.

Ziółkowski M., 1994, Sprawowanie władzy a przekonania ludzkie, „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 55–79.