Comrade Tito, All of Us Are – You
PDF (Hrvatski)

Keywords

Tito
poetry
image
illusion

How to Cite

Sorel, S. (2013). Comrade Tito, All of Us Are – You. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 203–212. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.14

Abstract

The article describes different ways of depicting Josip Broz Tito in poems which embody socialistic values. The notion of the Government relies on the idea of the abscence, and the exact abscence requires the image in order to be effective. This is the key role of poetry, which conveyed the constructs of both individual and social illusion.

https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.14
PDF (Hrvatski)

References

Assmann J., 2005, Kulturno pamćenje, prev. V. Preljević, Zenica.

Bart R., 1979, Književnost, mitologija, semiologija, prev. I. Čolović, Beograd.

Biti M., Marot-Kiš D., 2008, Poetika uma, Zagreb.

Biti V., 2000, Strano tijelo pri/povijesti, Zagreb.

Bošković-Stulli M., 1971, Narodna poezija naše oslobodilačke borbe kao problem suvremenog folklornog stvaralaštva, u: M. Bošković-Stulli, Usmena književnost, Zagreb, s. 317–355.

Cipra M., 2003, Temelji onotologije, Zagreb.

Connerton P., 2004, Kako se društva sjećaju, prev. Z. Židovec, Zagreb.

Čulinović-Konstatinović V., 1989, Aždajkinja iz Manite Drage, Split.

Freud S., 1986, S onu stranu načela ugode, u: Budućnost jedne iluzije, prev. B. Buden, Zagreb.

Jakac B., 2009, Portret Maršala Tita, u Kultura sjećanja 1945. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, Zagreb.

Janićijević J., 1986, U znaku Moloha, antropološki ogled o žrtvovanju, Beograd.

Jenks Ch., 2002, Središnja uloga oka u zapadnoj kulturi, prev. Z. Pavlić, u: Vizualna kultura, Zagreb.

Kolsto P., 2005, Myths and Boundaries in Southeast Europe, London.

Lévi-Strauss C., 1978, Divlja misao, prev. J. i B. Jelić, Beograd.

Lévi-Strauss C., 2011, Mitologike, goli čovek, prev. A. Horvat, P. Sekeruš, V. Manić, I. Utornik, Novi Sad.

Löwith K., 1990, Svjetska povijest i događanje spasa, prev. M. Vukić, Zagreb.

Merleau-Ponty M., 1984, Struktura ponašanja, prev. B. Gojković, Beograd.

Nazor V., 1946, Legenda o Drugu Titu, Zagreb.

Pešić M.S., 1981, Kad te zaboli duša: Jugoslovenska poezija o Titu, Beograd.

Propp V.J., 1982, Morfologija bajke, prev. P. Vujičić, R. Matijašević, M. Vuković, Beograd.

Rihtman-Auguštin D., 1975, Kultura i umjetnost u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj, Institut za historiju radničkog pokreta/August Cesarec Zagreb.

Rihtman-Auguštin D., Bezić J., 1977, Partizanski folklor o Titu, „Narodna umjetnost” br. 1, vol. 14.

Schiller F., 2006, Pismima o estetskom odgoju čovjeka, prev. D. Torjanac, Zagreb.

Slamnig I., 1965, Pjesma kao faktor kolektivne svijest, u: I. Slamnig, Disciplina mašte, Zagreb.

Sorel S., 2007, Tradicija i mediteranizam u poeziji, „Croatica et Slavica Iadertina” br. 3, Zadar.

Taubes J., 2009, Zapadna eshatologija, prev. D. Davidović, Zagreb.

Zečević D., 1975, Pučke književne tvorevine između umjetnosti i revolucije, u: NOB kultura i umjetnost u Hrvatskoj, Zagreb.

Žižek S., 2002, Sublimni objekt ideologije, prev. N. Jovanović, D. Kršić, I. Molek, Zagreb.