The Russian Myth of Power versus Personality Cult
PDF (Język Polski)

Keywords

myth of power
mythical awareness
political myth
personality cult
Joseph Stalin
demythologization
Russian free literature

How to Cite

Kowalska, M. (2013). The Russian Myth of Power versus Personality Cult. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 143–156. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.10

Abstract

The considerations in this paper focus upon the Russian idea of which consequence and extension is mythology of the Soviet times. We refer to the myths of tsarist Russia and to a specific relation to the authorities in Russia. The main theme of this paper concerns mythology of the Soviet times, especially one of its elements namely, the myth of power.
The attention has been shifted to the history of personality cult, which revolved around Joseph Stalin. The position of the leader in the Stalinist soviet state can be conditioned by a relation to the authorities of which origin may be traced back to pre-revolutionary times. In the summary, an attempt has been made to unmask the myth of the leader on the basis of selected works from the circle of Russian samizdat literature.

https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.10
PDF (Język Polski)

References

Andrusiewicz A., 1994, Mit Rosji. Studia z dziejów filozofii rosyjskich elit, t. 1–2, Rzeszów.

Drużnikow J., 2001, Anioły na ostrzu igielnym, przeł. A. Wołodźko-Butkiewicz, Kraków.

Duda K., 2001, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków.

Filipowicz S., 1988, Mit i spektakl władzy, Warszawa.

Heller M., 1989, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, tłumacz nieznany, przedruk za: „Biblioteka Kultury”, t. 439, Warszawa.

Heller M., Niekricz A., 1986, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 1–2, przeł. A. Mietkowski, Warszawa.

Imos R., 2007, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków.

Kołakowski L., 1972, Obecność mitu, Paryż.

Kowalska H., 1998, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków.

Lazari A. de (red.), 1995, Mentalność rosyjska. Słownik, Katowice.

Lazari A., 1996, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem. Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice.

Максимов B., 1992, Ковчег для незвaнных, Москва.

Медведев P., 1990, О Сталине и сталинзме, Москва.

Milewska M., 2012, Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Gdańsk.

Pipes R., 2008, Komunizm, przeł. J. Górski, Warszawa.

Runciman S., 2008, Teokracja bizantyjska, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Katowice.

Smoleń M., 2010, Wartość poznawcza mitu w rosyjskiej historii, w: Idee konserwatywne w Rosji, red. A. Raźny, Kraków, s. 9–20.

Sołżenicyn A., 1997, Krąg pierwszy, przeł. J. Pomianowski, Warszawa.

Sołżenicyn A., 2001, Na krańcach, przeł. J. Baczyński, w: A. Sołżenicyn, Przełomy. Opowiadania zebrane 1959–1998, przeł. A Wołodźko et al., Warszawa, s. 321–360.

Suchanek L., 2007, Anioły, biesy i prawda: twórczość Jurija Drużnikowa, Kraków.

Суханек Л., 2002, Исторические лица как литратурные персонажи. Образ Сталина в творчестве А. Солженицына, В. Максимова и Ю. Дружникова, w: История в зеркале литературы и литературоведения: сборник докладов Международной научной конференции, red. Л. Звонарева, Ф. Апанович, Гданьск–Варшава, s. 134–152.

Uspieński B., Żywow W., 1992, Car i Bóg: semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, przeł. H. Paprocki, Warszawa.

Wojnowicz W., 2006, Spiżowa miłość Agłai, przeł. H. Broniatowska, Warszawa.

Wołkogonow D., 2006, Stalin – wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa.