St. Vitus’ Day Among Slovenes
PDF (Język Polski)

Keywords

Nation with Three Names (Kingdom of Serbs
Croats and Slovenes)
National holidays
the Politics of Commemoration
Religion and Nation-State
St. Vitus Day
St. Vitus Day’s Heroes and Villains

How to Cite

Jezernik, B. (2013). St. Vitus’ Day Among Slovenes. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 117–130. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.8

Abstract

National holidays play an important role in the formation of common memories of the past, as they are the very sign that marks historical events and figures that must be known to all citizens, thereby establishing the symbolic unity of all the members of the nation. The holidays of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes emphasized the national unity of the ‘three tribes’, and St. Vitus’ Day was thus added to the otherwise short list. At the beginning of December 1919, the Minister of the Interior of the newly formed national state of the ‘nation with three names’ declared three new national holidays: 1 December as the ‘day of the unification of our „nation with three names”’; St. Peter’s Day on 12 July as the birthday of King Peter I.; and St. Vitus’ Day on 28 June as a ‘day of commemoration for those who had died fighting for the faith and the homeland’. The use of Serbian symbols and cultural forms in commemorations in the new nation-state meant that the commemorations in the state of the ‘nation with three names’ glorified the Serbian sacrifices and suffering, but denied the contribution of Croats and Slovenes to the establishment of the state community. Together with the provisions and spirit of the St. Vitus’ Day Constitution, the glorification of Serbian mythology as the national mythology of the ‘nation with three names’, which was meant to be the foundation stone for the bright future of the unified nation, became more and more of a stumbling stone with each passing day.

https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.8
PDF (Język Polski)

References

Anonymous, 1914, Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova soproga umorjena v Sarajevu, „Slovenski Narod”, 28 June, p. 1.

Anonymous, 1914, Živela Avstrija! Doli s Srbijo!, „Slovenec”, 27 July, p. 1.

Anonymous, 1919, Vidov dan 28. Junija, „Slovenski Narod”, 7 June, p. 1.

Anonymous, 1919, Vidov dan 1389–1914, „Slovenski Narod”, 18 June, p. 1.

Anonymous, 1919, Vidov dan, „Ptujski list”, 22 June, p. 1.

Anonymous, 1919, Vidov dan, „Slovenski Gospodar”, 26 June, p. 3.

Anonymous, 1919, Državni prazniki, „Domoljub”, 4 December, p. 444.

Anonymous, 1921, Ustava sprejeta, „Jutro”, 28 June, p. 1.

Anonymous, 1922, Vidovdan, „Slovenec”, 27 June, p. 1.

Anonymous, 1922, Narodi običajno slavijo dneve sreče, „Slovenski Narod”, 28 June, p. 1.

Anonymous, 1923, Pašićev kandidatski govor, „Jutro”, 16 February, p. 2.

Anonymous, 1923, Po zgodovinskem prazniku, „Slovenski Narod”, 1 July, p. 1.

Anonymous, 1923, V imenu prave civilizacije, „Edinost”, 17 October, p. I.

Anonymous, 1924, Kaj je z velesrbstvom?, „Slovenski Narod”, 30 April, p. 1.

Anonymous, 1925, Vidovdan ni le praznovanje obletnice, „Jutro”, 28 June, p. 1.

Anonymous, 1925, Simbol edinstva, „Slovenski Narod”, 28 June, p. 1.

Anonymous, 1929, Državni prazniki, „Slovenski Gospodar”, 9 October, p. 2.

Anonymous, 1930, Po vidovdanskih proslavah, „Učiteljski Tovariš”, 3 July, p. 1.

Anonymous, 1934, Svetosavska tradicija, „Jutro”, 27 January, p. 1.

Bogosavljević A., 1897, O Arnautima, Niš.

Bokovoy M., 2001, Scattered Graves, Ordered Cemeteries. Commemorating Serbia’s Wars of National Liberation, 1912–1918, in: Staging the Past. The Politics of Commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the Present, eds M. Bucur, N.M. Wingfield, West Lafayette, p. 236–254.

Dabrowski P.M., 2004, Commemorations and Shaping of Modern Poland, Bloomington.

Dulibić A. et al., 1921, Odvojeno mišljenje Jugoslovenskoga Kluba o nacrtu Ustava predloženog od Ustavnog Odbora, Beograd.

Dva generala v Ljubljani, 1923, „Slovenec”, 24 October, p. 3.

Elgenius G., 2007, The appeal of nationhood. National celebrations and commemorations, in: Nationalism in a Global Era. The persistence of nations, eds M. Young, E. Zuelow, A. Sturm, London, p. 77–92.

Govekar F., 1922, Če bi nas bil vzel hudič..., „Slovenski Narod”, 28 June, p. 1.

Ilešič F., 1919, Vidov dan, „Edinost”, 28 July, p. II.

Jezernik B., 2004, Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, London.

Kazimirović V., 1990, Nikola Pašić i njegovo doba 1845–1926. Knjiga druga, Beograd.

Komanova M., 1934, Naš Vidov dan. I. Slavnostna slika v proslavo Vidovega dne. II. Uedinjenje, Ljubljana.

Korošec A., 1918, Ante Pavelić and Svetozar Pribičević, „Slovenec”, 21 October, p. 1.

Kovačič P.P., 2012, Duh inkvizicije. Slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo, Ljubljana.

Kranjec S., 1927, Zgodovina Srbov, Prevalje.

Leskovec J., 1918, Srbi in mi, „Jugoslavija”, 18 December, p. 1–2.

Lončar D., 1921, Politično življenje Slovencev. (Od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta), Ljubljana.

Lovšin F., 1921, Zgodovina v osnovnih šolah, „Učiteljski Tovariš”, 24 February, p. 2–3.

Luke T.W., 2002, Museum Politics. Power Plays at the Exhibition, Minneapolis.

Nikola K., 1876, Črnogorcem, „Slovenski Narod”, 14 July, p. 2.

Nikolajević D., 1939, Na Vidovdan 1939, Beograd.

Odbor za prenos kosti vidovdanskih herojev. 1920. Narodu Srbov, Hrvatov in Slovencev; Edinost, 7 March, p. I.

Saleški Fr.S., 1919, Vidov dan, „Slovenec”, 29 June, p. 1–2.

Suppan A., 2003, Yugoslavism versus Serbian, Croatian, and Slovene Nationalism, in: Yugoslavia and Its Historians. Understanding the Balkan Wars of the 1990s, eds N.M. Naimark, H. Case, Stanford, p. 116–139.

Trumbić A., 1923, Dvije politike. Pašić-Trumbić o ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb.

Tućan F., 1920, Po Makedoniji, Zagreb.

Ušeničnik A., 1914, Jugoslovansko vprašanje, „Slovenec”, 24 June, p. 1.

Vivian B., 2010, Public Forgetting. The Rhetoric and Politics of Beginning Again, Pennsylvania.

Vodovozov V., 1917, Na Balkanah, Petrograd.

Zrnić L., 1927, Vidovdanski ustav i preuređenje države i društva, Beograd.

Zupanič N., 1922, Alfred Lloyd Hardy in Jugosloveni, „Slovenski Narod”, 19 July, p. 1–2.