The Divinity of Director’s Power. Karel Hugo Hilar – the First Modern Czech Theatre Director

Main Article Content

Sylwia Czachór

Abstract

The aim of this research was to characterize changes in the perception of a function of theatre director at the begging of the 20th century. The Czech theatrical culture taking the pattern of great European theatre reformers of that time, created a genuine theatrical theory of directing. Its first representative and implementer was Karel Hugo Hilar. His work was based on an assumption that a director is the highest instance in a preparation of performance, that can be compared only to a role of a sovereign. Moreover, Hilar was the first in the Czech cultural context to call a director the creator of a scenic reality. A reality that would represent a current world view transformed by theatrical means and the creative imagination of an artist.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czachór, S. (2013). The Divinity of Director’s Power. Karel Hugo Hilar – the First Modern Czech Theatre Director. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 75–87. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.5
Section
Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei

References

 1. Bie O., 1912, Iluse a styl na scéně, przeł. O. Grün, J. Reichmann, „Divadlo” XVIII, s. 131–133, 158–160, 204–206.
 2. Burian J.M., 1982, K.H. Hilar and the Early Twentieth-Century Czech Theatre, „Theatre Journal” nr 1, s. 55–76.
 3. Černý F., 1968, Hiarovy expresionistické režijní výboje a čeští herci, w: Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo, red. J. Hilmera, Praha, s. 14–20.
 4. Craig E.G., 1910, Divadelní umění, przeł. V.V. Štech, „Divadlo” XV, s. 381–384, 406–409, 430–433, 453–458.
 5. Craig E.G., 1920, Herec, przeł. J. Reichmann, „Divadlo” XX, s. 3–5.
 6. „Divadlo”, 1905, XXI.
 7. Frejka J., 1936, Hilar v práci, w: K.H. Hilar. Čtvrt století české činohry, red. M. Rutte, Praha, s. 292–301.
 8. Hilar K.H., 1989, Mých deset avantgardních představení na Mětském divadle, „Theatralia VII. K výročí narození K.H. Hilara” nr VII, s. 135–139.
 9. Hilar K.H., 2002, O divadle, wybór i oprac. E. Šormová, Praha.
 10. Hofmanová M., 1911, Otázky moderního divadla, „Divadlo” XVII, s. 439–442.
 11. Lukavský J., 1909, Problem české režie, „Divadlo” XIII, s. 375–377.
 12. Obst M., Scherl A., 1962, K dějinám české divadelní avantgardy, Praha.
 13. Reichmann J., 1913, Edward Gordon Craig, „Divadlo” XXI, s. 289–291, 305–308.
 14. Rutte M., 1936, K.H. Hilar. Člověk a dílo, w: K.H. Hilar. Čtvrt století české činohry, red. M. Rutte, Praha, s. 7–158.
 15. Sutnar L. (red.), 1935, Za šéfem činohry Národního divadla v Praze Dr. K.H. Hilarem, Praha.
 16. Tetauer F., 1947, Sedmero zástav, Praha.
 17. Závodský A., 1979, Hilarova filozofie režie, „Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity” nr 25–26, s. 37–61.
 18. Želenský K., 1907–1908, O režisérství, „Divadlo” X, s. 4–6, 34–36, 64–66, 114–117, 162–164.
 19. Želenský K., 1908, O režisérství, „Divadlo” XI, s. 316–319, 340–345.
 20. Živný V., 1989, Herci o Hilarovi, „Theatralia VII. K výročí narození K.H. Hilara” nr VII, s. 101–117.