„Titophany”. Forms of Symbolic Presence of Josip Broz Tito in the Socialist Yugoslavia

Main Article Content

Magdalena Bogusławska

Abstract

Text is an analysis of symbolic strategies, serving creation of Josip Broz Tito’s authority as the leader of the socialist Yugoslavia; it also reveals their cultural and political motivations. Author indicates three dominant factors in the process of cult creation, which are characteristic for the cult of personality in totalitarian systems; as such they also remain a specific continuation of traditions as a base of the local power culture. In this perspective, the Tito’s cult and political mythology as its frame is an endemic embodiment of mythological provincionalism with universal aspirations – typical for communism. The function of this cult is a consolidation of multi-nation community and legitimization of federal state formula in the conditions of immaturity of the local political culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bogusławska, M. (2013). „Titophany”. Forms of Symbolic Presence of Josip Broz Tito in the Socialist Yugoslavia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 45–58. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.3
Section
Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei

References

 1. Andrić R., Ršumović Lj., red., 1981, Tito o piscima, pisci o Titu, Beograd.
 2. Caillois R., 1995, Wojna i sacrum, w: R. Caillois, Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa, s. 187–206.
 3. Ćalović D., 2006, Josip Broz Tito – studija imidža, Beograd.
 4. Ðilas M., 1980, Druženje s Titom, Harrow.
 5. Eliade M., 1990, Religia, literatura, komunizm. Dziennik emigranta, przeł. A. Zagajewski, Warszawa.
 6. Kołakowski L., 1976, Główne nurty marksizmu, t. 2, Paryż.
 7. Kornhauser J., 2001, Wiersze o Ticie. Ludowy stereotyp socrealistyczny, w: J. Kornhauser, Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków, s. 69–81.
 8. Krstić K., 2006, Tišina koja govori. Iz dokumentacije Marijane Gušić, osnivačice Muzeja u Titovom Kumrovcu, w: O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, red. N. Škrbić Alempijević, K. Mathiesen Hjemdahl, Zagreb, s. 97–119.
 9. Kula M., 2003, Religiopodobny komunizm, Kraków.
 10. Luckmann T., 2006, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków.
 11. Марковић П.Ј., 2012, Тито и његово доба, w: П.Ј. Марковић, В. Кецмановић, Тито – поговор, Београд.
 12. Николић К., 2006, Тито говори што народ мисли. Култ Јосипа Броза 1944–1949, Београд.
 13. Novačić D., 2002, SFRJ za ponavljače. Turistički vodič, Beograd.
 14. Otto R., 1999, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Warszawa.
 15. Prodanović M., 2011, Titina majka, w: M. Prodanović, Tranziciona galanterija, Zrenjanin, s. 81–87.