Elitist or egalitarian spelling? The Romantic dilemmas
PDF (Język Polski)

Keywords

Spelling
democratization
Romanticism
language policy
Poland
Czech state

How to Cite

Stęplewski, A. (2011). Elitist or egalitarian spelling? The Romantic dilemmas. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 245–255. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.15

Abstract

Spelling is not just a problem for students, it is also a serious political issue. This especially concerns the time when the standard literary languages are formed. The problem of spelling also appears when there are important social changes, revolutions, wars, and a change of political system. One introduces spelling democratization for all members of the community or, conversely, spelling becomes an elite, intended for a narrow audience. The article presents the problem of spelling in Poland and Czech (Bohemia) in the 19th century and nowadays.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.15
PDF (Język Polski)

References

Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Jamek V., O patřičnosti v jazyce, Praha 1998.

Králík J. a kol., Každý den s češtinou. Zajímavosti a zvláštnosti, Praha 2009.

Mochnacki M., Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831, t. II, Wrocław 1850.

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewicz,

A. Okopień--Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 2008.

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73:pisownia-qnieq-z-imiesowami-przymiotnikowymi&catid=43:uchway-ortograficzne&Itemid=59 / dostęp: 20.10.2010

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/zpravy-o-pate/clanek.phtml?id=675241 / dostęp: 20.10.2010