Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. I, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Laographica Slavica et Balcanensia, nr 2, Poznań 2011, ss. 595
PDF (Język Polski)

How to Cite

Wrocławski, K. (2012). Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. I, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Laographica Slavica et Balcanensia, nr 2, Poznań 2011, ss. 595. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 301–307. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.21
https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.21
PDF (Język Polski)