Who Leads the Revolutionaries? The Translation Functionalism on the Basis of Some of the Polish Versions of The Twelve by Aleksander Blok

Main Article Content

Anna Legeżyńska

Abstract

The article consists of three parts. In the first part, the author interprets the poem of A. Blok as a modernist variant of a “Petersburg Text”, in the second – proposes and explains the formula of the “translation functionalism”, and in the third part, uses it in the analysis of the three Polish translations of The Twelve. The author proves that each of the translators: Wacław Denhoff-Czarnocki, Seweryn Pollak and Wiktor Woroszylski choose a different principle of coherence of the text.This is shown both in the modeling of the city area as well as the social features of the characters. Consequently, three different interpretations of enigmatic epilogue are created, in which the revolutionaries are preceded by Christ carrying a “bloody flag”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Legeżyńska, A. (2018). Who Leads the Revolutionaries? The Translation Functionalism on the Basis of Some of the Polish Versions of The Twelve by Aleksander Blok. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 131–149. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.8
Section
PRZEKŁAD

References

 1. Annienski, J. (1971). Petersburg. Przeł. J. Tuwim. W: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej. Oprac. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 2. Błok, A. (1951). Dwunastu. Przeł. W. Denhoff-Czarnocki. W: Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Oprac. M. Jastrun, S. Pollak. Warszawa: „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa.
 3. Błok, A. (1971). Dwunastu. Przeł. W. Woroszylski. W: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967. Oprac. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Błok, A. (1974). Dzienniki 1901–1921. Przeł. M. Leśniewska. Przedmowa J. Szymak-Reiferowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Błok, A. (1987). Dwunastu. Przeł. S. Pollak. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 6. Brodski, J. (2006). Przewodnik po przemianowanym mieście. Przeł. A. Mietkowski. W: J. Brodski. Mniej niż ktoś. Eseje. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 7. Dąbrowski, W., Mandalian, A., Woroszylski, W. (oprac.) (1971). Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Hejwowski, K. (2016). Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 9. Jastrun, M., Pollak, S. (oprac.) (1951). Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Warszawa: „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa.
 10. Krycka-Michnowska, I. (2015). O sobie, Rosji i duszy rosyjskiej. Dzienniki Zinaidy Gippius. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
 11. Legeżyńska, A. (1999). Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Sobieska, A. (2015). Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo.
 13. Stankiewicz, E. (1996a). Poetyka i strukturalna lingwistyka. W: E. Stankiewicz. Poetyka i sztuka słowa. Przeł. P. Wawrzyszko. Kraków: TAiWPN „Universitas”, s. 35–68.
 14. Stankiewicz, E. (1996b). Polifoniczna struktura poematu „Dwienadcat’” Błoka. Przeł. P. Wawrzyszko. W: E. Stankiewicz. Poetyka i sztuka słowa. Kraków: TAiWPN „Universitas”, s. 215–238.
 15. Stu trzydziestu poetów. Wybór poezji narodów radzieckich. (1957). Wybór i oprac. S. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Toporow, W. (2000). Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu. W: W. Toporow. Miasto i mit. Wyb., przekł. i wstęp B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 17. Toury, G. (2009). Metoda opisowych badań nad przekładem. W: G. Toury, Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 206–222.
 18. Блок, A. (1976). Двенадцать. Москва: „Chudożestwiennaja Litieratura”.