Poetry Sycophants and the Authority [On Grovelling to Pavelić, Tito and Tuđman]
PDF (Hrvatski)

Keywords

poetry
sycophant
authority
Tito
Pavelić
Tuđman

How to Cite

Sorel, S. (2019). Poetry Sycophants and the Authority [On Grovelling to Pavelić, Tito and Tuđman]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (17), 237–251. https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.16

Abstract

In the analysis of Croatian political poetry, although the article speaks only about texts on the subject of Ante Pavelić, Josip Broz - Tito and Franjo Tuđman, I also refer to all those who have written or are still writing sycophant texts, somewhere on the margins of good taste and obsequious poems. Works about the mentioned historical figures are just a name, a sign of the ideology represented by: fascism, socialism, nationalism (spiritual renewal). The analysis comprises the following topics: apotheosis, mythological narratives, government and social authority, revisionism. The name-induced conflict on the social scene is purely symbolic and future-oriented, but also deals with values that will determine the re/presentation of the Republic of Croatia.
https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.16
PDF (Hrvatski)

References

Altiser, L. (2009). Ideologija i državni ideološki aparati (Beleške za istraživanje). Prev. A. Filipović. Beograd: Karpos.

Anderson, B. (1990). Nacija: zamišljena zajednica – razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma. Prev. N. Lengić i N. Pavlović. Zagreb: Školska knjiga.

Babić, G. (1979). Noćna rasa. Beograd: Nolit.

Barac, A. (1965). Bijeg od knjige. Zagreb: Naprijed.

Božić, M. (1975). Titova riječ i djelo. U: Zapisi usputni. Split: Mogućnosti, str. 80–82.

Carr, N. (2009). Zaglupljuje li nas Google? Prev. S. Fabijanić. „Europski glasnik“ br. 14, str. 529–538.

Despotović, Lj. (2009). Politički mitovi, nacionalizam, antinacionalizam i demokratija na prostoru bivše Jugoslavije. U: Mitovi nacionalizma i demokratija. Ur. D. Gavrilović, Lj. Despotović, V. Perica, S. Šljukić. Novi Sad – Sremska Kamenica: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje– Grafomarketing – Fakultet za evropske pravno-političke studije, str. 49–78.

Gellner, E. (1998). Nacije i nacionalizam. Prev. T. Gamulin. Zagreb: Politička kultura.

Grice, P. (1975). Logic and conversation. U: P. Cole, J. Morgan, Syntax and semantics. 3: Speech acts. New York: Academic Press, str. 41–58.

Jović, D. (2017). Rat i mit – Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zagreb: Frak¬tura.

Lešaja, A. (2012). Knjigocid: Uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih. Zagreb: Profil/Srpsko narodno vijeće.

Matan, B. (2007). Povijest u stihovima. „Gordogan“ br. 11–14, str. 106–377.

Mijović Kočan, S. (1981). Iz knjige kazivanja. U: Kad te zaboli duša – jugoslovenska poezija o Titu (1981.). Ur. M. S. Pešić, Beograd: Bigz, str. 82–83.

Pešić, M. S. (1981). Kad te zaboli duša. Beograd: Mladost.

Slaviček, M. (1997). „Večernji list“ 4. siječnja.

Moskovisi, S. (1997). Doba gomile 2. Prev. N. Bertolino. Beograd: XX vek.

Radenović, S. D. (1968). Predgovor. U: A. D. Križanac. Titov životni put. Novi Sad: Nakladom autora, str. 5–7.

Ricoeur, P. (2004). Memory, History, Forgetting. Chicago: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713465.001.0001

Rihtman-Auguštin, D. (1992). O konstrukciji tradicije u naše dane. Rituali, simboli i konotacije vremena. „Narodna umjetnost“ br. 29, str. 25–43.

Serl, Dž. (1991). Govorni činovi. Ogled iz filozofije jezika. Prev. M. Đukić. Beograd: Nolit.

Shelley, B. P. (1979). Obrana poezije. U: Povijest književnih teorija. Ur. i prev. M. Be¬ker. Zagreb: SNL, str. 305–314.

Skarga, B. (2008). Šta će nam autoriteti? U: Antologija poljskog eseja. Izabr., prev. i prir. B. Rajčić. Beograd: Glasnik, str. 104–108.

Todorov, C. (1986). Simbolizam i tumačenje. Prev. J. Aćin. Novi Sad: Bratstvo-jedin¬stvo.

Trape, A., Russel, R., Cotta, S. (1982). Uvod. U: A. Augustin. O državi Božjoj. Prev. T. Ladan. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. VIII–XCVI.

Williams, R. (2006). Analiza kulture. U: Politika teorije. Prev. D. Duda, V. Kirinić. Zagreb: Disput, str. 35–59.

Žižek, S. (2002). Sublimni oblik ideologije. Prev. N. Jovanović, D. Kršić, I. Molek. Zagreb: Arkzin.

http://www.zilnikzelimir.net/sr/tito-po-drugi-put-medu-srbima. 25.04.2018.

https://en.wikiquote.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor.23. 6.2019.