Historians on Contemporary Times. The Year of Dangerous Change (2010) according to Georges Mink and Timothy Snyd
PDF (Język Polski)

Keywords

Georges Mink
Timothy Snyder
world politics
history of Poland in 20th and 21st centuries
history of Central and Eastern Europe
totalitarianism

How to Cite

Fiećko, J. (2019). Historians on Contemporary Times. The Year of Dangerous Change (2010) according to Georges Mink and Timothy Snyd. Poznańskie Studia Slawistyczne, (17), 351–363. https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.24

Abstract

The author analyses the ways of depicting contemporary times in two monographs written by renown scholars: La Pologne au coeur de l’Europe. De 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de mémoire (Poland at the heart of Europe. From 1914 to the present day. Political history and conflicts of memory) and The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America by Timothy Snyder. A particularly important date here is 2010, the year of the Smolensk air disaster, which in Poland gave rise to many false myths and manipulations of facts (described by both authors). Snyder chooses this year as a symbolic turning point within the global process of shifting from the mindset of “inevitability” towards the mindset of “eternity”. The second main characteristic of this way of thinking and acting is that truth and facts are replaced in the public discourse with fake news, fabrications, creating social divisions and stirring hostile emotions.
https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.24
PDF (Język Polski)

References

Mink, G. (2017). Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci. Przeł. M. Kozłowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie [pierwodruk: Paris 2015].

Mink, G. (1992). Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna Polski (1980-1989). Przeł. M. Kujawski. Warszawa-Katowice: Spacja.

Snyder, T. (2019). Droga do niewolności. Rosja. Europa. Ameryka. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków: Znak [pierwodruk: New York 2018].

Snyder, T. (2006). Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999. Przeł. M. Pietrzak-Merta. Sejny: Fundacja Pogranicze.

Snyder, T. (2018). Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków: Znak.

Snyder, T. (2015). Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków: Znak - Horyzont.

Davies, N. (2014). Serce Europy. Przeł. E. Tabakowska. Kraków: Znak.

Kosseleck, R. (2001). Semantyka historyczna. Wyb. H. Orłowski, przeł. W. Kunicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kuźniar, R. (2012). Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.