Art and Religiosity in the Aesthetic-Philosophical System of Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky

Main Article Content

Jan Vorel

Abstract

The study is aimed on traces of religiosity in aesthetic-philosophical system of a Russian symbolistic poet,  prosaic  writer  and  thinker  D.S.  Merezhkovsky.  The  study  analyses  selected Merezhkovsky’s works with focus on aesthetics, his essays, historiosophic prose and philosophic religious treatises. For Russian spiritual and art culture, importance of Merezhovsky is obvious, especially in connection with his effort to overcome crisis processes in religious, philosophical and art sphere, realized by means of synthesis and transcendence in modern culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vorel, J. (2015). Art and Religiosity in the Aesthetic-Philosophical System of Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 377–390. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.24
Section
OFF-TOPIC

References

 1. Broch H., 2009, Román-mýtus-kýč: eseje, přel. N. Macurová, Praha.
 2. Eliade M., 2004, Pojednání o dějinách náboženství, přel. J. Vacek, Praha.
 3. Losskij N.O., 2004, Dějiny ruské filozofie, přel. A. Černohous, Velehrad–Roma.
 4. Merežkovskij D.S., 1929, Tolstoj a Dostojevskij: život, tvorba, náboženství, přel. J. Bečka, Praha.
 5. Naldoniová L., 2010, Erós a jeho metamorfózy, Ostrava.
 6. Naldoniová L., 2012, Ruská sofiologie a věčné ženství, Ostrava.
 7. Řezníčková L., 2004,Moderna a historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Praha.
 8. Zima P.V., 1995, Literární estetika, přel. J. Schneider, Olomouc.
 9. Бердяев Н.А., 1989, Новое христианство, in: Н.А. Бердяев, Собрание сочинений, sv. 3:Типы религиозной мысли в России, Париж.
 10. Викторович Д.О., 1999, Д. Мережковский: Преодоление декаданса (раздумья над романом о Леонардо да Винчи), Москва.
 11. Евлампиев И.И., 2014, История русской философии, Санкт-Петербург.
 12. Замалеева А.Ф. (ed.), 2012, История русской философии, Санкт-Петербург.
 13. Кулешова О.В., 2007, Притчи Дмитрия Мережковского. Единство философского и художественного, Москва.
 14. МережковскийД.С., 1914, Полное собрание сочинений, sv. 1, Москва.
 15. МережковскийД.С., 1914, Полное собрание сочинений, sv. 18, Москва.
 16. МережковскийД.С., 1999, Мысль и слово, Москва.
 17. МережковскийД.С., 1999, Тайна трех, Москва.
 18. Mихайлов О.Н., 2001, От Мережковского до Бродского. Литература Русккого зарубежья, Москва.