Animal Names in Children’s Vocabulary. Frequency Studies
PDF (Język Polski)

Keywords

human-animal studies
linguistic statistics
frequency studies
linguistic education
children’s language
animals

How to Cite

Zagórska , K. . (2021). Animal Names in Children’s Vocabulary. Frequency Studies. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 19–34. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.1

Abstract

The article aims to present the children’s vocabulary in terms of the presence of animal topics. The author characterizes given issues on the basis of linguistic statistics research (volumes: H. Zgółkowa, K. Bułczyńska, Vocabulary of kindergarten children, Poznań 1987; H. Zgółkowa, Vocabulary of kindergarten children 2010–2015, Poznań 2016).The material used in two dictionaries was collected in the years1980–1983 and 2010–2015. The frequency and range lists were analysed. In the examples described, animal names appear in language of the youngest speakers of Polish (2–7 years old). Animal topics may play a supportive role in linguistic, glottodidactic and natural education.

https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.1
PDF (Język Polski)

References

Bakke, M. (2011). Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem. „Teksty Drugie” nr 3, s. 193–204.

Bykowska, J. (2017). Rośliny drzewiaste w hortiterapii. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Red. A. Krzymińska, Poznań: Rhytmos, s.27–58.

Henschke, M. (2017). Znaczenie traw ozdobnych w hortiterapii. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Red. A. Krzymińska, Poznań: Rhytmos, s. 9–26, https://doi.org/10.21784/EiZ.2016.014.

Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Korolko, M. (1990). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krzymińska, A. (2017). Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań: Rhytmos.

Kurcz, I., Lewicki, A., Sambor, J., Woronczak, J., Masłowski, J. (1974–1977). Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. 1–5.Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.

Kurzowa, Z., Zgółkowa, H. (1982). Słownik minimum języka polskiego. Poznań: Wydawnictwo SAWW.

Łogożna-Wypych, K. (2020). Koty to dranie. Obraz kota w wybranych słuchowiskach. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” nr 6. Mity – stereotypy – uprzedzenia, s. 347–372, https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2020.06.23.

Ogrodzka-Mazur, E., Błahut, G. (red). (2017). Zwierzęta w kulturze i wychowaniu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rudziński, G. (2002). Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego. „Acta Universitatis Lodziensis”, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 12, s. 93--107.

Singer, P. (2004). Wyzwolenie zwierząt. Przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szuman, S. (red.) (1968). O rozwoju języka i myślenia dziecka. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN

Szymoniak, K., Zgółka, H., Zgółka, T. (1991). Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółkowa, H. (1983). Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółkowa, H. (1986). Czym język za młodu nasiąknie… Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Zgółkowa, H. (2013). Słownik minimum języka polskiego. Kraków: Universitas.

Zgółkowa, H. (2016). Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółkowa, H. (2019). Język w dziecięcych słowach… Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Zgółkowa, H., Bułczyńska, K. (1987). Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółkowie, H., T. (1992). Słownictwo współczesnej poezji polskiej, t. 1–2. Poznań: Wydawnictwo UAM.