Animal Names in Children’s Vocabulary. Frequency Studies

Main Article Content

Katarzyna Zagórska

Abstract

The article aims to present the children’s vocabulary in terms of the presence of animal topics. The author characterizes given issues on the basis of linguistic statistics research (volumes: H. Zgółkowa, K. Bułczyńska, Vocabulary of kindergarten children, Poznań 1987; H. Zgółkowa, Vocabulary of kindergarten children 2010–2015, Poznań 2016).The material used in two dictionaries was collected in the years1980–1983 and 2010–2015. The frequency and range lists were analysed. In the examples described, animal names appear in language of the youngest speakers of Polish (2–7 years old). Animal topics may play a supportive role in linguistic, glottodidactic and natural education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zagórska , K. (2021). Animal Names in Children’s Vocabulary. Frequency Studies. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 19-34. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.1
Section
Studia animalia: the image of animals in language
Author Biography

Katarzyna Zagórska , Adam Mickiewicz University in Poznan

associate professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, the Faculty of Polish and Classical Philology. Her linguist researching are focused on teolinguistics and communicology. The media, radio in particular, as well as religious message constitute the area of her academic interest. Author of monographs Verb lists of John Paul II and The mission-mindedness of Catholic media: a pragmalinguistic case study of Radio Emaus. Member of Comission of Religious Language to The International Commitee of Slavists.

References

 1. Bakke, M. (2011). Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem. „Teksty Drugie” nr 3, s. 193–204.
 2. Bykowska, J. (2017). Rośliny drzewiaste w hortiterapii. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Red. A. Krzymińska, Poznań: Rhytmos, s.27–58.
 3. Henschke, M. (2017). Znaczenie traw ozdobnych w hortiterapii. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Red. A. Krzymińska, Poznań: Rhytmos, s. 9–26, https://doi.org/10.21784/EiZ.2016.014.
 4. Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 5. Korolko, M. (1990). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 6. Krzymińska, A. (2017). Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań: Rhytmos.
 7. Kurcz, I., Lewicki, A., Sambor, J., Woronczak, J., Masłowski, J. (1974–1977). Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. 1–5.Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.
 8. Kurzowa, Z., Zgółkowa, H. (1982). Słownik minimum języka polskiego. Poznań: Wydawnictwo SAWW.
 9. Łogożna-Wypych, K. (2020). Koty to dranie. Obraz kota w wybranych słuchowiskach. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” nr 6. Mity – stereotypy – uprzedzenia, s. 347–372, https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2020.06.23.
 10. Ogrodzka-Mazur, E., Błahut, G. (red). (2017). Zwierzęta w kulturze i wychowaniu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Rudziński, G. (2002). Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego. „Acta Universitatis Lodziensis”, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 12, s. 93--107.
 12. Singer, P. (2004). Wyzwolenie zwierząt. Przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 13. Szuman, S. (red.) (1968). O rozwoju języka i myślenia dziecka. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN
 14. Szymoniak, K., Zgółka, H., Zgółka, T. (1991). Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Zgółkowa, H. (1983). Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Zgółkowa, H. (1986). Czym język za młodu nasiąknie… Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 17. Zgółkowa, H. (2013). Słownik minimum języka polskiego. Kraków: Universitas.
 18. Zgółkowa, H. (2016). Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 19. Zgółkowa, H. (2019). Język w dziecięcych słowach… Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 20. Zgółkowa, H., Bułczyńska, K. (1987). Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Zgółkowie, H., T. (1992). Słownictwo współczesnej poezji polskiej, t. 1–2. Poznań: Wydawnictwo UAM.