Greetings from Spinalonga! The Island of Silence in social photo and the culture of memory on Instagram
PDF (Język Polski)
PDF_supl. (Język Polski)

Keywords

Spinalonga
memory space
social photo
desemantization of communication

How to Cite

Nowak, T. Łukasz. (2023). Greetings from Spinalonga! The Island of Silence in social photo and the culture of memory on Instagram. Poznańskie Studia Slawistyczne, (24), 153–183. https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.7

Abstract

In modern narratives, the island of Spinalonga appears an attractive tourist destination with an interesting and enigmatic history. In fact, Spinalonga is a memory space, encumbered with past political decisions and medical negligence. This is the story of the great confinement, the isolation of the sick who were symbolically killed. Meanwhile, the photos shared on Instagram show the island in a completely different light. The article seeks to answer the following questions: Does the behavior of Instagram users disrupt the culture of memory and how do these photos (digital representations of memory) influence the image of the island? To this end, I outline the history of the island in the context of exclusion mechanisms for those with Hansen's disease. I discuss the issues of dark tourism, social photo and desemantization of communication. I juxtapose the whole thing with the examples of photos from Spinalonga published on Instagram in 2022.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.7
PDF (Język Polski)
PDF_supl. (Język Polski)

References

Bardel, M. (2008). Wyspa strachu. „Znak”, nr 643. https://tinyurl.com/3yz7c9v9, 5.11.2022.

Biernacka, M. (2017). Dolina Poległych w Hiszpanii. Między narodowym katolicyzmem a utowarowieniem pamięci. „Czas Kultury”, nr 4 (195), s. 80–84.

Bogusławski, M., Lewandowski, T. (2019). Atmosfery pamięci – à propos Parku Ocalałych w Łodzi. „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 4 (42), s. 466–491. DOI: https://doi.org/10.4467/20843860PK.19.024.11920

Bourbou, Ch. (2006). The leprosarium of Spinalonga (1903–1957) in eastern Crete (Greece). „Eres. Arqueología/Bioantropología”, nr 14, s. 121–136.

Chomentowska, E. Polak, A. (2019). Wanda Błeńska i jej wkład wwalkę ztrądem jako chorobą stygmatyzującą. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, nr 82, s. 72–80.

Cywiński, P. (2013), Czy zdjęcie może ukraść duszę? „Post-turysta.pl”. https://tinyurl .com/3rse5j4u, 15.11.2022.

Doległo, S. (2019). Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Doległo, S. (2021). Wandalizm pamięciowy. Holocaust i nieetyczne praktyki użytkowników nowych mediów. W: Komunikowanie w procesie zmian. Red. A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 83–102.

Faron, B. (2021). Jak przetrwać zarazy wdawnej Polsce. Kraków: Wydawnictwo Astra.

Fleischer, M. (2019). Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja. Kraków: Współpraca wydawnicza Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwa Libron.

Foucault, M. (1987). Historia szaleństwa wdobie klasycyzmu. Przeł. H.Kęszycka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gołota, M. (2021). Spinalonga. Wyspa trędowatych. Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Iwasiński, Ł. (2015). Turystyka jako rynek doświadczeń. „Kultura Popularna” nr 2 (44), s. 28–39.

janKomunikant. (2011). Słownik polszczyzny rzeczywistej. Siłą rzeczy fragment. Łódź: Primum Verbum.

Jelonek, M. Gadzińska, J. Gadziński, J. (2015). Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów. „Annales Missiologici Posnanienses”, t. 20, s. 71–88. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.6

Jurgenson, N. (2021). Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych. Przeł. Ł. Zaremba. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Karakter – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Karpiuk, A. Popławski, B. (2017). Mroczna turystyka w cieniu atomu. Zwiedzanie Fukushimy. „Przegląd Humanistyczny”, nr 1 (456), s. 181–191. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.9236

Kisiel, J. Ładoń, M. (2020). Pensjonaty pamięci, odłamki wspomnień. „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” nr 2(2), s. 1–9. DOI: https://doi.org/10.31261/Rana.2020.2.12

Komsta, A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 46–65.

Kruk, A. (2022). Cierpliwe oko. Rozmowa z Jarosławem Wszędybyłem. „Dwutygodnik”, wyd. 349. https://tinyurl.com/2tvutkyh, 27.12.2022.

Kurek, M. (2019). Moda na Czarnobyl. Twórca serialu HBO apeluje do influencerów o szacunek dla ofiar katastrofy. „K Mag”. https://tinyurl.com/6f9rcxbh, 5.01.2022.

Lekakis, S. (2017). The Spinalonga blues. Notes from the field. „Archaeology & Arts”: https://tinyurl.com/45k23hba, 15.11.2022.

Lisowska-Magdziarz, M. (2018a). Zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy. „Studia Medioznawcze”, t. 19, nr 3, s. 67–79. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.55

Lisowska-Magdziarz, M. (2018b). Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata wmediach. „Studia Medioznawcze”, 19, nr 4, s. 75–86. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.42

Logan, W., Reeves, K. (2009). Introduction: Remembering places places of pain and shame. W: Places of pain and shame: Dealing with „difficult heritage”. Abingdon-on-Thames: Routledge, Milton Park, s. 1–14. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203885031

Łysak, T. (2021). Yolocaust: kapitalizm platform a cyfrowe praktyki upamiętniana zagłady. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 17, s. 358–375. DOI: https://doi.org/10.32927/zzsim.883

„Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie”: https://nowewyrazy.pl. 5.01.2023.

Mioduszewska, Z. (2015). Jestem w Oświęcimiu, trochę zimno. Rozmowa z Pawłem Szypulskim. „Dwutygodnik”, wyd. 173. https://tinyurl.com/5n6krzt7, 15.11.2022.

Najmrocka, K. (2018). Fotografia turystyczna – między wrażliwością a jej brakiem. Szkic na temat współczesnego turyzmu. „Kultura Współczesna”, nr 4 (103), s. 157–169.

Nicolaides, A. (2012). Foreign Visitor’s Evaluation of Lasithi prefecture and Spinalonga as a Tourism destination. „African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure”, nr 2 (1), s. 1–20.

Nowak, T. Ł. (2020). Wykluczenia, przemilczenia, nierówności. Wstęp. „Dziennikarstwo i Media”, t. 14, s. 9–15. DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.14.1

Płoszaj, K. (2021). Projektowanie treści w wymiarze communication design. Wrocław– Kraków: Współpraca wydawnicza Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwa Libron.

Podemski, K. (2013). Wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. „Post-turysta.pl”. https://tinyurl.com/ycy87ew4, 15.11.2022.

Posłuszny, Ł. (2015). Miejsca pamięci: przestrzeń – pamiętanie – zapominanie. W: Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka. Red. K. Zieliński, J. Janikowska. Toruń: Akapit, s. 131–142.

Richter, L–M. (2017). #YOLOCAUST? Über die virtuelle Inszenierung des Besuchs von Holocaust-Erinnerungsorten auf Instagram. „Medienwelten – Zeitschrift für Medienpädagogik”, nr 8, s. 116–162. DOI: https://doi.org/10.13141/zfm.2017-8.1013

Skieterska, A. (2007), Miłość w dolinie trędowatych, „Gazeta Wyborcza”. https://tinyurl.com/ysvat7dj, 27.12.2022.

Sontag, S. (2016). Choroba jako metafora.AIDS i jego metafory. Przeł. J. Anders. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci (lieux de mémoire). „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11–20.

Triantafyllou, G., Strataki, E., Styliani Divrioti, M. (2022). The financial performance of enterprises close to Spinalonga Islet, after the outbreak of COVID-19. W: The Proceedings of International Conference 2022. Covid-19, Digital Transformation and Tourism Resilience. Hue: HUE University Publishing House, s. 151–170.

Twardoch, E. (2012). „Usieciowione” miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci. „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 (12), s. 171–182.

Warkentin, E. (2017). The abandoned Greek Island shrouded in mystery. „BBC Travel”. https://tinyurl.com/499sndt3, 15.11.2022.

Wszołek, M. (2020). Desemantyzacja komunikacji wprojektowaniu (opakowań). „Dziennikarstwo i Media”, t. 14, s. 133–144. DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.14.11

Zalewska, M. (2017). Selfies from Auschwitz: Rethinking the Relationship Between Spaces of Memory and Places of Commemoration in The Digital Age. „Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media”, nr 18, s. 95–116.

Żelazińska, A. (2018). Jak Instagram zmienia świat. „Polityka”. https://tinyurl.com/2p8fartj, 20.11.2022.