The Past in the (Lost) Memory of the Roma
PDF (Slovenščina)

Keywords

Roma
collective memory
oral history
discrimination
forgetting

How to Cite

Mojžišová, Z. (2023). The Past in the (Lost) Memory of the Roma. Poznańskie Studia Slawistyczne, (24), 131–151. https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.6

Abstract

This study uses authentic interviews from field research into the Roma people of Slovakia to search for partial answers to questions concerning the functioning of collective and individual memory of the marginalised ethnic group that to this day almost exclusively leans on oral presentation instead of written recordings when sharing stories and experiences between generations. Witnesses to wartime events are dying out. Their stories need to be reinterpreted. They are too often lost, however, in the chasm of oblivion caused by ostracisation, neglected education, politics and, above all, poverty. The state has failed in the past and continues to fail today, albeit differently, by enabling the process of forgetting.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.6
PDF (Slovenščina)

References

Assmanová, A. (2018). Prostory vzpomínaní. Podoby a proměny kulturní paměti. Prekl. S. Ondroušková, J. Flanderka, J. Soukup. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Baboš, P., Világi, A. (2022). 2021 – Výskumná správa o mladých na Slovensku. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung. https://tinyurl.com/4xbppkzn. 1.12.2022.

Belišová, J. (2018). Šilalo paňori. Studená vodička. Bratislava: Žudro a Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied.

Eysenck, M.W., Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia.

Hancock, I. (2005). My rómsky národ. Bratislava: Petrus.

Janas, K. (2010). Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939–1945). Bratislava: Ústav pamäti národa.

Katz, K. (2007). Story, history and memory: a case study of the Roma at the Komarom camp in Hungary. In: The Roma: A minority in Europe. Budapešť: Central European University Press, s. 69–87.

Kubišová, Z. (2014). Kolektivní paměť a národní identita. In: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Ed. N. Maslowski, J. Šubrt, Praha: Karolinum, s. 82–111.

Mann, A. (2000). Rómsky dejepis. Bratislava: Kalligram.

Mojžišová, Z. (2014). Premýšľanie o filmových Rómoch. Bratislava: FTF VŠMU.

Říčan, P. (2000). S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál.

Šubrt, J., Maslowski, N., Lehmann, Š. (2014a). Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti. In: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Zost. N. Maslowski, J. Šubrt. Praha: Karolinum, s. 15–30.

Šubrt, J., Maslowski, N., Lehmann, Š. (2014b). Soudobé teorie sociální paměti. In: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Zost. N. Maslowski, J. Šubrt. Praha: Karolinum, s. 31–45.

Todorov, T. (1998). Zneužívání paměti. In: Politika paměti. Antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, s. 91–117.