Translator, Not Adapter. Remembrance of Leszek Engelking (1955–2022)
PDF (Język Polski)

How to Cite

Firlej, A. (2023). Translator, Not Adapter. Remembrance of Leszek Engelking (1955–2022). Poznańskie Studia Slawistyczne, (24), 389–395. https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.18

Abstract

Leszek Engelking

https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.18
PDF (Język Polski)

References

Engelking, L. (2013). Komu kibicują umarli?. Poznań: WBPiCAK.

Engelking, L. (2019). Szwejkowie i Don Kichoci. Łódź: Officyna. Ebook w formacie MOBI.

Engelking, L. (2011). Muzeum dzieciństwa. Poznań: WBPiCAK. Ebook w formacie MOBI.

Engelking, L. (2011). Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości. Łódź: Wydawnictwo UŁ. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-624-6

Engelking, L. (2005). Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Engelking, L. (2016). Suplement. Łódź: Dom Literatury.

Engelking, L. (2020). Komu múza přeje. Od Máchy k Topolovi. Red. R.Kopáč. Przeł. M. Alexa, J. Mikešová, J.Jeništa. Praga: Karolinum. Ebook w formacie MOBI. Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Hasło: Leszek Maria Engelking. Red. B. Tyszkiewicz. https://tinyurl.com/bde3n7v8. 5.04.2023.

Zwolińska, M. (2011). Z familoka w świat: dlaczego Śląsk rodzi dobrych tłumaczy i co, poza Hrabalem, powinno znaleźć się w biblioteczce czechofila? Rozmowa z Leszkiem Engelkingiem. https://tinyurl.com/38adf57x. 1.04.2023.

Engelking, W. (2022). Cyt. za: Kamiński, Ł., 2023. Pisał o sobie, że jest uchodźcą z przeszłości. Nie żyje poeta itłumacz Leszek Engelking. „Gazeta Wyborcza”, 24.10.2023. https://tinyurl.com/r9djfwhx. 1.04.2023.