Emotive-Evaluative Acts in the Online Discourse – on the Example of Comments on Allegro
PDF (Język Polski)

Keywords

emotions
Internet communication
new media
emotive function
communicative intention
interpersonal communication
language pragmatics

How to Cite

Dobosiewicz, J. (2015). Emotive-Evaluative Acts in the Online Discourse – on the Example of Comments on Allegro. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 35–50. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.2

Abstract

This paper investigates comments left by users of Allegro – an on-line auction website. With the use of pragmalinguistics, author treats the e-commerce site comments as emotive-evaluative act directed towards both specific and potential contractors. It’s also an act used by the user to build websites’ participant image. Among positive acts we can distinguish acts of praising, which praise the way of closing the deal, product’s quality, contractor or the message itself. The second group consists of courtesy acts or polite sentences used In the acts of praising. Neutral comments are dominated by complaints. Their content has usually negative tone, however the addressees tend to ease them with means of such words as “unfortunately” or other words reflecting how sorry they are. The list of negative comments is dominated by acts of warning and advice. Users who initiate communication usually use censorious tone which causes asymmetry in relations between them and the addressee. The study shows that users willingly use their own words to rate the service and in addition to graphic scale and template offered by the website they describe their emotions.
https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.2
PDF (Język Polski)

References

Awdiejew A., Habrajska G., 2006, Typologia emotywnych aktów mowy, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, s. 9–12.

Bogdanowska M., 2003, Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, Katowice.

Cialdini R., 2003, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk.

Gajewski K., 2014, No comment: z poetyki komentarza elektronicznego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” nr 2, s. 111–128.

Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław, s. 11–28.

Grzenia J., 2003, Internet jako miejsce dialogu, w: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, Katowice, s. 81–90.

Grzenia J., 2007, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.

Gruszczyński W., 2001, Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 183–190.

Jagodzińska J., 2008, Dialogi równoległe w strukturze dyskusji internetowej, w: Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, s. 131–154.

Jakobson R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, Warszawa.

Kaszewski K., 2014a, Co niezadowolony klient pisze o sprzedawcy? Analiza komentarzy negatywnych w serwisie Allegro, „Poradnik językowy” nr 1, s. 81–90.

Kaszewski K., 2014b, Do czego służą komentarze negatywne w serwisie aukcyjnym Allegro.pl?, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, red. J. Bloch, D. Lewandowska- Jaros, R. Pawelec, Warszawa, s. 137–152.

Levinson P., 2010, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków.

Marcjanik M., 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce.

Matusiak I., Naruszewicz-Duchlińska A., 2009, (Anty)marketingowa rola negatywnych komentarzy w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro, „Паланістыка = Полонистика = Polonistyka”, Mińsk, s. 71–82.

Mazurek P., 2006, Anatomia internetowej anonimowości, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa, s. 81–90.

Nęcki Z., 2000, Komunikacja międzyludzka, Kraków.

Nowak A., Krejtz K., 2006, Internet z perspektywy nauk społecznych, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa, s. 5–19.

Searle J.R., 1987, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa.

Wallace P., 2000, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań.

Wrycza J., 2008, Galaktyka języka Internetu, Warszawa.

Żydek-Bednarczuk U., 2004, Kultura języka w Internecie, w: Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Elbląg, s. 71–84.