Antun Gustav Matoš and Đakovo
PDF (Hrvatski)

Keywords

Đakovo
Antun Gustav Matoš
Josip Juraj Strossmayer
travel account
Croatian Party of Rights
Croatian Moderna
politics and literature
culture

How to Cite

Ćurić, M. (2014). Antun Gustav Matoš and Đakovo. Poznańskie Studia Slawistyczne, (7), 79–90. https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.6

Abstract

The paper deals with the relationship between Antun Gustav Matoš and the most important people of the town’s cultural and political life at the turn of the 19th into 20th century. The relationship between Matoš and the town Đakovo is considered from two perspectives: the first being the perspective of Matoš, which is based on his two travel accounts and numerous writings about Đakovo, i.e. the Bishop of the Diocese of Đakovo, Josip Juraj Strossmayer; the second perspective is that of Đakovo-based writers and considers their attitudes towards Matoš, with a special regard to the Bishop Strossmayer. The relationship between Antun Gustav Matoš and the Bishop Strossmayer was complex, even though it was, seemingly paradoxical, one-sided. Strossmayer was in many, ways an extraordinarily important person for Matoš, who wrote many texts about Strossmayer, for Strossmayer however, Matoš was only one among many young Croatian writers who were asking him for help and wrote about him. Strossmayer refused to provide Matoš with patronage, therefore the aim of this paper is to establish the reasons behind that decision, and determine why Croatia’s most prominent patron could not, or refused to, acknowledge one of Croatia’s most important writers.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.6
PDF (Hrvatski)

References

Badalić H., 1892, Hrvatska antologija. Umjetno pjesničtvo starijeg i novog doba, Zagreb.

Brešić V., 1997, Autobiografije hrvatskih pisaca, Zagreb

Brlenić Vujić B., 2008, Antun Gustav Matoš, Josip Juraj Strossmayer i Ante Starčević, u: Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera, ur. S. Marijanović, Osijek, str. 531–540.

Ćurić M., 2012, Braća u poniženju, Đakovo.

Ćurić M., 2013, Što je naše od starine, đakovački pisci 18. i 19. stoljeća, Osijek.

Horvat J., 1939, Ante Starčević: kulturno-povijesna slika, Zagreb.

Jelčić D., 2008, Strossmayer i hrvatska književnost, u: Lik i djelo

Josipa Jurja Strossmayera, ur. S. Marijanović, Osijek, str. 375–384.

Kosor J., 1990, Velika autobiografi ja, Vinkovci.

Košćak V., 1960, Strossmayerova ostavština u JAZU, Zagreb.

Kovačević Gj., 2007, Moja perva i posliednja ljubav, Đakovo.

Matoš A.G., 1967, Kritike, eseji, studije i članci, polemike, putopisi, feljtoni i impresije, ur. D. Tadijanović, M. Matković, Zagreb.

Matoš A.G., 1976, Od Zagreba do Beograda. Fragmentarne impresije, Sabrana djela, sv. 11, u: O likovnim umjetnostima. Putopisi, ur. S. Batušić, D. Jelčić, Zagreb, str. 149–158.

Nemec K., 2007, Pravaštvo i hrvatska književnost, u: Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. K. Bagić, Zagreb, str. 119–129.

Oraić Tolić D., 2013, Čitanja Matoša, Zagreb.

Ostajmer B., 2005, Prilog životopisu Vatroslava Račkog: neuspješna kandidatura na saborskim izborima 1906, u: Zbornik Muzeja Đakovštine, ur. B. Bijelić, Đakovo, str. 141–164.

Pavić K., 2008, Luka Botić u Đakovu, u: Luka Botić i Đakovo, ur. M. Ćurić, Đakovo, str. 115–138.

Pavić M., Cepelić M., 2013, Biskup Josip Juraj Strossmayer, biskup bosansko-djakovački i sriemski, god. 1850–1900, reprint s kazalom imena i mjesta, Đakovo.

Rittig S., 1908, Luka Botić u hrvatskoj knjizi, u: idem, Kita spomenaka na grob Luke Botića, Đakovo, str. 14–16.

Smičiklas T., 1906, Nacrt ž ivota i djelâ biskupa J.J. Strossmayera, i izabrani njegovi spisi: govori, rasprave i okruž nice, Zagreb.

Srakić M., 1982, Kranjčevićeva i Matoševa pisma Strossmayeru, u: idem, Đakovo i njegova okolica: zbornik Muzeja Đakovštine, Đakovo, str. 153–156.

Strossmayer J.J., 1873, Slike u Stolnoj crkvi djakovačkoj, „Glasnik biskupije djakovačko-srijemske” br. 18, str. 241–317.

Strossmayer J.J., 1874a, Slike u Stolnoj crkvi djakovačkoj, „Glasnik biskupije djakovačko-srijemske” br. 1–2, str. 19–23.

Strossmayer J.J., 1874b, Slike u Stolnoj crkvi djakovačkoj, „Vienac” br. 1, str. 14–15, br. 2, str. 29–31, br. 3, str. 44–45.

Strossmayer J.J., 1875a, Putopisne crtice, „Glasnik biskupije djakovačko-srijemske”br. 2–3, str. 5–14.

Strossmayer J.J., 1875b, Putopisne crtice, „Vienac” br. 4; str. 59–60; br. 5, str. 72–73;br. 6, str. 89–92; br. 7, str. 106–107; br. 9, str. 138–140; br. 10, str. 155; br. 11, str.168–169; br. 12, str. 185–187; br. 13, str. 205–212.

Strossmayer J.J., 1878, Slike u Stolnoj crkvi djakovačkoj, „Glasnik biskupije djakovačko-srijemske” br. 1, str. 1–5; br. 3, str. 19–21; br. 5, str. 50–54; br. 6, str. 58–62; br. 7,str. 63–67; br. 8, str. 77–78; br. 9, str. 86; br. 10, str. 93–94.

Strossmayer J.J., 2005, Izabrani književni i politički spisi I, prir. D. Jelčić, Zagreb.

Strossmayer J.J., 2006, Izabrani književni i politički spisi II, prir. D. Jelčić, Zagreb.

Strossmayer J.J., 2010, Stolna crkva u Djakovu, Đakovo.

Tordinac N., 1890, Odabrane crtice i pripoviesti, Zagreb.

Vukovac S., 2010, Marianna (Marija) Jurić Zagorka i đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer, „Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest”, sv.10, str. 244–266.

Żurek P., 2011, Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera, Slavonski Brod.