Signature of Femininity in Diary Records by Olga Bergholz from the Years 1939–1942
PDF (Język Polski)

Keywords

diary
gender perspective
besieged Leningrad
autothematism
sexuality
women’s body

How to Cite

Komisaruk, E. (2017). Signature of Femininity in Diary Records by Olga Bergholz from the Years 1939–1942. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 277–289. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.19

Abstract

This article is based on the diary of a Russian poet, Olga Bergholz. Records from the years 1939– –1942 are analyzed in detail. Records were developed in the period of Stalinist repression, and during the blockage of Leningrad. From a gender perspective, their reading allows situating the work of this poet in a new context. Soviet literary classic, Muse siege, eulogizing heroism of Leningrad residents, shows its second face – a face of a woman focused on everyday experience. The article analyzes notes on autothematism, love and categories of carnality.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.19
PDF (Język Polski)

References

Borkowska G., 2007, Antropologia ciała w zapiskach dziennikowych i publicystyce Zofii Nałkowskiej, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl – praktyka – reprezentacja, red. A. Wieczorkiewicz, J. Bator, Warszawa, s. 83–101.

Karwowska B., 2009, Wstęp. Zagłada w optyce (cielesnych) kategorii feministycznych, w: B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków, s. 5–13.

Łebkowska А., 2006, Gender, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków, s. 367–407.

Markowski M.P., 2006, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków, s. 137–152.

Szczuka K., 2000, Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet, w: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa, s. 69–81.

Warkocki B., 2007, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa.

Берггольц О., 2003, Встреча, Санкт-Петербург.

Берггольц О., 2011, Из дневников 1939–1942 годов, w: eadem, Ольга. Запретный дневник. Дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы, Санкт-Петербург, s.27–137.

Завьялов С., 2012, Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве Ольги Берггольц, „Новое литературное обозрение” nr 4(116), s. 146–157.

Яров С., 2013, Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941– –1942 гг., Москва.