Antun Gustav Matoš and Croatian Postmodernism
PDF (Hrvatski)

Keywords

postmodernism
expressionism
dadaism
surrealism
futurism
constructivism
existentialism

How to Cite

Rem, G. (2014). Antun Gustav Matoš and Croatian Postmodernism. Poznańskie Studia Slawistyczne, (7), 197–210. https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.15

Abstract

The article Matoš and Croatian Postmodernism shows that it was Boro Pavlović (1921–2001), the anticipator and „the father” of Croatian postmodernism, the author of fifty collections of poems and numerous media creations of Walter Benjaminʼs provenance in the 50ʼs (exhibition of poems We in 1942, collection News in 1954, the project-exhibition Encyclopedia poetica in 1957/1958, and computer poem MOrpheus in 1978), who figuratively, impressively, but accurately summed up the importance of the impressionist, symbolist and Art Nouveau author A.G.M. for the overall Croatian literature.
https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.15
PDF (Hrvatski)

References

Beker M., 1995, Uvod u komparativnu književnost, Zagreb.

Benjamin W., 1974, Eseji, prev. M. Tabaković, Beograd.

Blažetin S., 2009, Oproštaj, „Književna revija” br. 4, str. 27.

Bruckner P., 2001, Neprestana ushićenost, prev. A. Buljan, Zagreb.

Čegec B., 2010, Zapisi iz pustog jezika, Zagreb.

Eagleton T., 2002, Ideja kulture, prev. G.V. Popović, Zagreb.

Flaker A., 1988, Hrvatske inačice ine avangarde, u: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, ur. A. Stamać, Zagreb, str. 251–259.

Frangeš I., 1980, Izabrana djela, sv. 149, Pet stoljeća hrvatske književnosti, prir. A. Flaker, Zagreb.

Gjerek M., 1998, Posvećene pjesme, Zagreb.

Ibrahimović N., 2011, O poeziji, pticama i drugim varkama. Američka predavanja, Sarajevo.

Jameson F., 1978, U tamnici jezika, prev. A. Šoljan, Zagreb.

Jukić S., Rem G., 2012/2013, Panonizam hrvatskoga pjesništva I–II, Budimpešta–Osijek.

Kemper P., 1993, Bijeg unaprijed ili pobjeda prisnoga?, u: Postmoderna ili Borba za budućnost, prir. P. Kemper, prev. D. Horvat, D. Pehar, G.D. Grozdanić, Zagreb, str. 257–270.

Maleš B., 1986, Praksa laži, Rijeka.

Markasović V., 2013, Sakrita rič, Osijek.

Matoš A.G., 1994, Putopisi, prir. D. Oraić Tolić, Vinkovci.

Matoš A.G., 1996, Notturno, u: idem, Izabrane pjesme, Zagreb, str. 89.

Mesinger B., 1975, Začarani neki kraj, u: Zaljubljenici Cibalae, prir. V. Rem, Vinkovci, str. 79.

Nemčić A., 1998, Putositnice, prir. G. Pavošević, Vinkovci.

Oraić Tolić D., 1994, Pogovor, u: A.G. Matoš, Putopisi, Vinkovci, str. 179–192.

Pavlović B., 1954, Raskrsnica – Matoš, „Zadarska revija” br. 2, str. 104–106.

Pavlović B., 1987, A.G.M., „Quorum” br. 1–2, str. 305–315.

Pavlović B., 2005, Album vedrine, prir. J. Pandurić, G. Rem, Zagreb.

Pavošević, 1998, Predgovor, u: A. Nemčić, Putositnice, Vinkovici, str. 7–11.

Plazibat M., 1999, Postelja od orahove sjene, Drenovci.

Rem G., 1988, Poetika brisanih navodnika, Zagreb.

Rem G., 2011, Pogo i tekst, Zagreb.

Solar M., 1975, 1981, Teorija književnosti, Zagreb.

Stojević M., 2000, Vrapci... und Kameraden na Mornaričkom groblju u Puli (Oder: Die Rose in der Culturgeschichte), u: idem, Moj kućni mandarin, Zagreb, str. 83.

Šicel M., 1982, Hrvatska književnost, Zagreb.

Šicel M., 2002, Antologija hrvatskog književnog eseja XX. stoljeća, Zagreb.

Šteger A., 2010, Berlin, prev. E. Fičor, Zagreb.

Užarević J., 1991, Kompozicija lirske pjesme, Zagreb.

Užarević J., 2012, Književni minimalizam, Zagreb.

Weisstein U., 1968, Einfuhrung in die vergleichende Literaturwissenschaft, Stuttgart.

Zoko B., 2007, Ljeto, u: eadem, Crveno more, Zagreb, str. 32.