Royalists and Dwarfs Take to the Streets. Culture of Resistance in the Activities of Movements of Czech Children and Orange Alternative

Main Article Content

Małgorzata Balcerzak

Abstract

This article is an attempt to compare two contestation models, that occurred in the activities of new social movements formed in the 80s of the twentieth century in Czechoslovakia and Poland (Czech Children and Orange Alternative). Both movements are the examples of the changes taking place in the process to form of political and social opposition to the communist regime. The article describes the relationship between political commitment and understanding of the aesthetic function (influence of surrealism) in the culture of opposition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Balcerzak, M. (2014). Royalists and Dwarfs Take to the Streets. Culture of Resistance in the Activities of Movements of Czech Children and Orange Alternative. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 17–32. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.1
Section
Dysydenci, kontestatorzy, kultura oporu i współczesność

References

 1. Burszta W.J., 2005, Kontrkultura – mit zdegradowany?, w: Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, red. W.J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa, s. 218–222.
 2. Čapek K., 1984, Marsyas čili na okraji literatury, Praha.
 3. de Certeau M., 2006, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa.
 4. Engelking L., 2001, Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej, Łódź.
 5. Engelmayer A., 1990, „Żądamy wypaczeń bez socjalizmu!”. Historia Pomarańczowej Alternatywy, czyli rzecz o surrealizmie socjalistycznym, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” z. 2, s. 20–26.
 6. Foucault M., 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa.
 7. Fydrych W., Dobosz B., 1989, Hokus-pokus, czyli Pomarańczowa Alternatywa, Wrocław.
 8. Jirous I.M., 1988, Petice za prošetření všech okolností smrti Pavla Wonky, http://www.totalita.cz/txt/txt_o_wonkap_petice.php, 20.06.2013.
 9. Kenney P., Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, przeł. P. Szymor, Wrocław 2005.
 10. „Koruna” 1989a, nr 1, http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_1.pdf, 19.02.2014.
 11. „Koruna” 1989b, nr 2, http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_1.pdf, 19.02.2014.
 12. „Koruna” 1989c, nr 3, http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_1.pdf, 19.02.2014.
 13. Kuligowski W., 2012, Od „rytuałów buntu” do „etnografi i wojującej”. Kategoria sprzeciwu w teorii antropologicznej, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań, s. 19–45.
 14. Offe C., 1995, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa, s. 226–233.
 15. Placák P., 1989, Bohemorum liberorum declaratio, „Koruna” nr 2, http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_2.pdf, 19.02.2014.
 16. Placák P., 2006, Do politiky? Jen jako podkoní Jeho Veličenstva!, http://hn.ihned.cz/c1-18492240 -petr-placak-do-politiky-jen-jako-podkoni-jeho-velicenstva, 26.06.2013.
 17. Placák P., 2007, Fízl, Praha.
 18. Placák P., 2012, Demonstrace jsem si užíval, rozm. przepr. V. Poláček, „Plzenský deník” nr 11, http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/demonstrace-jsem-si-uzival-rika-petr-placak-20121118.html, 23.06.2013.
 19. „Pomarańczowa Alternatywa”, 1981, nr 1, http://archiwa-przyszlosci.bzzz.net/tlumaczenia/pomaranczowa_alt.html#pomarancz1, 26.06.2013.
 20. „Pomarańczowa Alternatywa”, 1981, nr 7, http://archiwa-przyszlosci.bzzz.net/tlumaczenia/pomaranczowa_alt.html#pomarancz1, 26.06.2013.
 21. Rancière J., 2008, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków.
 22. Svodobová J. (red.), 1995, Nezávislá skupina České děti (1988–1989). Dokumenty. Česká společnost v obdobi normalizace za revoluce 1969–1989). Materiály, studie, dokumenty 3, Praha.
 23. Topol J., 1997, Balada o neztracený generaci, „Revolver Revue” nr 36, http://www.revolverrevue.cz/balada-o-neztraceny-generaci, 23.06.2013.
 24. Warda J., 2010, Wrocławskie krasnoludki, http://kulturaenter.pl/wroclawskie-krasnoludki/2–010/01/, 29.06.2013.
 25. Ważyk A. (red.), 1978, Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, przeł. A. Ważyk, Warszawa.
 26. Włodarczyk W., 1989, Sztuka polska w latach 1950–1954, Paryż.