Returns from Concentration Camps
PDF (Język Polski)

Keywords

Czech literature
Holocaust
identity
memory
Viktor Fischl
Arnošt Lustig
Karel Josef Beneš
Zeno Dostál
Radka Denemarková

How to Cite

Halamová, M. (2017). Returns from Concentration Camps. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 107–121. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.7

Abstract

The article is concentrated on the Czech post-war literature, especially on the Czech treatment of the theme regarding returns from concentration camps in the novels written in the second half of 20th century and in contemporary literature. The presented novels, thematizing the mentioned topic, are viewed as representations of those days discourses shaped by the “course of history”. Therefore, the article follows variation of the theme as well as the modification of heros in connection with the transformation of discourses, and tries to describe the reasons of the changing.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.7
PDF (Język Polski)

References

Adler H.G., 2007, Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství III., Brno.

Adorno T.W., 2009, Minima Moralia: reflexe z porušeného života, Praha.

Beneš K.J., 1975, Ohnivé písmo, Praha.

Dagan A. [Fischl V.], 1968, Jewish Themes in Czech Literature, in: The Jews of Czechoslovakia I, ed. A. Dagan, Philadephia–New York.

Denemarková R., 2009, Peníze od Hitlera, Brno.

Derrida J., 2000, An Interview With Professor Jacques Derrida, The Multimedia CD‚ Eclipse Of Humanity, Yad Vashem, Jerusalem, ˂http://www.yadvashem.org/odot_ pdf/Microsoft%20Word%20-%203851.pdf˃, 31.12.2015.

Dostál Z., 1983, Štír, in: Z. Dostál, Lev a Štír, Praha, pp. 189–342.

Fialová-Šporková A., 2006, Méně by bylo více, “Tvar” No. 18, p. 2.

Fischl V., 1992, Píseň o lítosti, Brno.

Fischl V., 1951, The Poet and the Cage, s.l., manuscript of the book (Literary Archive, the Museum of Czech Literature Prague, File Viktor Fischl).

Foucault M., 1994, Diskurs, autor, genealogie: tři studie, Praha.

Foucault M., 2007, Slova a věci, Brno.

Gallagher C., Greenblatt S., 2000, Practicing New Historicism, Chicago.

Greenblatt S., 1981, Allegory and Representation, Baltimore.

Halbwachs M., 2009, Kolektivní paměť, trans. A. Gosh, Praha.

Haman A., 1995, Arnošt Lustig, Jinočany.

Haman A., 2006, Život jako krimi, “Tvar” No. 18, p. 2.

Holý J., 2011, Trauma návratu a šoa v literatuře „druhé generace“, in: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti, eds. J. Holý, P. Málek, M. Špirit, F. Tomáš, Praha.

Holý J., 2011, Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce, in: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti, eds. J. Holý, P. Málek, M. Špirit, F. Tomáš, Praha.

Iser W., 1993, The Fictive and the Imaginy. Charting Literary Anthropology, Baltimore.

Kaďůrková M., 2002, Setkání s Viktorem Fischlem, Praha. Lustig A., 1969, Dita Saxová, Praha.

Ricoeur P., 2007, Čas a vyprávění, trans. M. Petříček, Praha.

Ricoeur P., 2016, O sobě samém jako o jiném, trans. M. Lyčka, Praha.