The Shoah in Poland in the Work of Jiří Weil: Translations and Literary Reference*
PDF (Język Polski)

Keywords

Jiří Weil
Poland
Shoah
poems
short story
Władysław Szlengel
Warsaw Ghetto
Łódź ghetto
Auschwitz

How to Cite

Hříbková, H. (2017). The Shoah in Poland in the Work of Jiří Weil: Translations and Literary Reference*. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 139–151. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.9

Abstract

Jiří Weil (1900–1959) is currently associated in particular with novel-writing. His works Moskva- -hranice (Moscow to the Border), Život s hvězdou (Life with a Star) and Na střeše je Mendelssohn (Mendelssohn is on the Roof) has been translated into several world languages. Jiří Weil was also a journalist, a researcher at the Jewish Museum in Prague and a translator. This study The Shoah in Poland in the work of Jiří Weil focuses on his translations of Polish poets and his literary work dealing with the Shoah and set in postwar Poland, Warsaw, Łódź and Auschwitz.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.9
PDF (Język Polski)

References

Brzeska W.E., 1947, Niech nam się zdaje…, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 75–76.

Brzeska W.E., 1951, Ať se nám to jen zdá, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce nábo- ženské” No. 39, 26.09., p. 469.

Gelbard I., 1946, Krzyk cieni, in: I. Gelbard, Pieśni żałobne getta, Katowice, p. 9.

Hrubeš J., Kryl M., 2003, Ještě jednou Jiří Weil, in: Terezínské listy: sborník Památníku Terezín, Praha, pp. 18–40.

Hříbková H., 2016, Žalozpěv za 77 297 obětí, Giessen.

Karmel H. and I., 1947, Ślad na Ścianie, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, p. 104.

Karmelovy H. and I., 1951, Stopa na zdi, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce nábo- ženské” No. 34, 22.08., p. 409.

Kryl M., 2008, Jiří Weil – jeden český židovský osud, in:: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, eds. J. Randák, P. Koura, Praha, pp. 245–269.

Lewin L., 1951a, Ojczyzno mojej wiary…, “Nowa Kultura” No. 42 (82), 21.10., p. 1.

Lewin L., 1951b, Otčino mé víry, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 47, 21.11., p. 561.

Ney S., 1947a, Herszek, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 124–125.

Ney S., 1947b, Jurek, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, p. 128.

Neyová S., 1951, Písně z ghetta. Heršek. Jurek, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 27–28, 4.07., p. 334.

Pilař J., Sojka E., Závada J. (eds.), 1952, Nová polská poesie: anthologie, trans. A. Hoffmeister, J. Pilař, J. Rumler, Z. Skyba, E. Sojka and J. Závada, Praha.

Pilař J. (ed.), 1947, Pochodně, trans. J. Pilař, Praha.

Safrin H., 1947, Wiersz o matce mojej, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, p. 139.

Safrin H., 1951, Verše o mé matce, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 42, 17. 10., p. 507.

Szenwald L., 1947, Umarłej, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 148–151.

Szenwald L., 1951, Zemřelé, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 51/52, 19. 12., p. 611.

Szlengel W., 1947a, Alarm, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 163–164.

Szlengel W., 1947b, Telefon, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 169–172.

Szlengel, W., 1947c, Rzeczy, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 172–175.

Szlengel W., 1947d, Dzwonki, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed.M. M. Borwicz, Warszawa, pp. 184–186.

Szlengel W., 1947e, Kontratak, in: Pieśń ujdzie cało: Antologia wierszy o żydach pod okupacją niemiecką, ed. M.M. Borwicz, Warszawa, pp. 190–193.

Szlengel W., 1951a, Protiútok, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 16, 18.04., p. 189.

Szlengel W., 1951b, Věci, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 17/18, 25.04., p. 211.

Szlengel W., 1951c, Zazvoňte, trans. J. Weil, “Věstník Židovské obce náboženské” No. 44, 31.10., p. 529.

Szlengel W., 1954, Telefon, trans. J. Weil, “Věstník Židovských obcí náboženských” No. 6, 1.06., p. 46.

Szlengel W., 1961a, Račte zvonit, “Světová literatura” No. 5, Brno, pp. 154–155.

Szlengel W., 1961b, Telefon, “Světová literatura” No. 5, Brno, pp. 157–158.

Szlengel W., 1961c, Věci, “Světová literatura” No. 5, Brno, pp. 158–160.

Szlengel W., 1961d, Polskému čtenáři a Co jsem četl zemřelým, “Světová literatura” No. 5, Brno, pp. 146–153.

Szlengel W., 1961e, Poplach, “Světová literatura” No. 5, Brno, p. 156.

Volavková H., 1966, Příběh židovského muzea, Praha. Weil J., 1946, Polský básník u nás, “Kulturní politika 2” No. 13, 13.12., p. 3.

Weil J., 1947a, Spisovatelé v Polsku, “Kulturní politika 2” No. 45, 25.07., p. 6.

Weil J., 1947b, Československo-polská kulturní spolupráce, “Kulturní politika 2” No. 46, 1.08., p. 6.

Weil J., 1947c, O lidech a zbořeništích, “Mladá fronta” No. 3, 1.07., p. 3.

Weil J., 1947d, Varšava dva roky po válce, “Mladá fronta” No. 3, 5.07., p. 3.

Weil J., 1947e, Nad zříceninami, “Mladá fronta” No. 3, 13.07., p. 3.

Weil J., 1947f, Osvětim – továrna na smrt, “Mladá fronta” No. 3, 22.07., p. 3.

Weil J., 1947g, Varšavská suita, “Blok” No. 1, pp. 53–54.

Weil J., 1948, Lodžské intermezzo, “Mladá fronta” No. 75, 28.03., p. 11.

Weil J., 1949, Lodžské intermezzo, “Věstník židovské obce náboženské” No. 23, 10.06., pp. 269–270.

Weil J., 1949, Mír, Praha.

Weil J., 1957, Vězeň chillonský, Praha.

Weil J., 1958, Žalozpěv za 77 297 obětí, Praha.

Weil J., 1960, Na střeše je Mendelssohn, Praha.

Weil J., 1966, Hodina pravdy, hodina zkoušky, ed. J. Opelík, Praha.