Forgotten Prosaic Works (Forming a Literary Image of the Holocaust in Slovak Literature of the 1940s and 1950s)
PDF (Język Polski)

Keywords

iconography of the Holocaust
the 20th century Slovak literature
Volanská Hela
Zúbek Ľudo

How to Cite

Hučková, D. (2017). Forgotten Prosaic Works (Forming a Literary Image of the Holocaust in Slovak Literature of the 1940s and 1950s). Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 153–166. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.10

Abstract

The iconography of the Holocaust in Slovak literature between the late 1940s and mid-1950s was also created by texts that are almost forgotten today. The article discusses prosaic works by two Slovak writers. Some of these works belong to the early period of the Holocaust reception and some of them originated later. Literary history paid little or no attention especially to older works. One of the writers discussed in the article, Hela Volanská, disappeared from the literary life after 1970. The article discusses her works O živých a mŕtvych (On Those Who Are Alive and Dead, 1948) and Ako na cudzej svadbe (As at Somebody Else’s Wedding, 1987/2009). The other writer discussed in this article, Ľudo Zúbek, is an established name of Slovak literature, but is known mostly as an author of historical and biographical fiction, including a novel Jar Adely Ostrolúckej (Adela Ostrolúcka’s Spring, 1957), which is today incorrectly considered literature for young female readers. Other Zúbek’s works reached very little attention and acknowledgement. The article discusses his prosaic works Rozbitá dúha (Broken Rainbow, 1956) and Vltava (without date).
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.10
PDF (Język Polski)

References

Baláž A., 2010, Ako na cudzej svadbe, in: “Knižná revue” No. 1.

Barborík V., 2006, Prozaik Gejza Vámoš, Bratislava.

Holý J. (ed.), 2007, Holokaust v české, slovenské a polské literatuře, Praha.

Holý J., Málek P., Špirit M., Tomáš F., 2011, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti, Praha.

Jurčo M., 1985, Dielo Ľuda Zúbka, Bratislava.

Jurčo M., 1987, Objavovateľ i tvorca krásy, in: Ľ. Zúbek, Zo zamknutej záhrady, ed. M. Jurčo, Bratislava, pp. 253–271.

Jurčo M., 2006, Pod pokojnou hladinou zvíchrená citovosť (Vývinové portrétovanie Ľuda Zúbka), in: M. Jurčo, Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov. Tvorcovia a diela (v) zovretí dobou, Martin.

Kamenec I., 2008, Fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti, in: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu, Bratislava–Mojmírovce.

Kamenec I., 2005a, Holokaust na Slovensku, jeho reflexie v literatúre a spoločnosti, “Terezínské listy” Vol. 33, pp. 82–89.

Kamenec I., 2005b, Sedemdesiattisíc Židov. Holokaust na Slovensku, jeho reflexie v literatúre a spoločnosti, “OS – Občianska spoločnosť” No. 1–2, pp. 14–22.

Kamenec I., 2009, Reflexia holokaustu v slovenskej spoločnosti a literatúre. In: Spolo- čnosť. Politika. Historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava, Historický ústav SAV, pp. 61–68.

Kertész I., 2002, Vyhnaný jazyk, Bratislava.

Kročanová D., 1998, Gejza Vámoš, in: Portréty slovenských spisovateľov 1, Bratislava, pp. 30–39.

Kuzmíková J., 2000, František Švantner. V zákulisí naturizmu, Bratislava.

Prušková Z., 1996, Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda Laholu. Tri poznámky a pokus o výklad, “Česká literatura” Vol. 44, No. 3, pp. 309–318.

Richter M. (ed.), 1998, Božia ulička. Antológia slovenskej literatúry o holokauste, Bratislava.

Robertsová D., 2007a, Návraty, križovatky a cesty: Holokaust v slovenskej dráme v období 1945–1949, in: Holokaust v české, slovenské a polské literatuře, ed. J. Holý, Praha, pp. 153–167.

Robertsová D., 2007b, Nerozrezaná drama: o slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945–49, Bratislava.

Salner P., 1997, Prežili holocaust, Bratislava. Steiner B.,

Engel S., 1949, Tragédia slovenských Židov: fotografie a dokumenty, Bratislava.

Tomčík M., 1967, Oddaný zobrazovateľ národných dejín, in: Ľ. Zúbek, Skrytý prameň, Bratislava.

Váh J., 2013, Súborné dramatické dielo I. Divadelné hry, ed. D. Kročanová, Bratislava.

Volanská H., 2009, Ako na cudzej svadbe, Bratislava. Volanská H., 1948, Stretnutia v lesoch, Praha–Bratislava.

Vrzgulová M., 2011, Holokaust v životných príbehoch žien, in: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku, ed. G. Dudeková, Bratislava, pp. 403–423.

Zúbek Ľ., 1987, Zo zamknutej záhrady, ed. M. Jurčo, Bratislava.