Cultural Heritage in the Balkans. Between Eastern Orthodox Church and Islam
PDF (Język Polski)

How to Cite

Dębowczyk, M. (2017). Cultural Heritage in the Balkans. Between Eastern Orthodox Church and Islam. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 399–406. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.29

Abstract

Lektury. Poza tematem
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.29
PDF (Język Polski)

References

Jezernik B., 2007, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków.

Szwat-Gyłybowa G., 1993, Stereotyp Turka w piśmiennictwie bułgarskim XIX stulecia a grzechy europejskiego orientalizmu, w: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa, s. 71–76.