„Byl to život na sopce, život pod závalem, život v tekoucí lavině”. „Dissident Ghetto” by Pavel Kohout
PDF (Język Polski)

Keywords

Pavel Kohout
Czech dissidents
Charter 77
non-official literature
samizdat

How to Cite

Kowalska, U. (2014). „Byl to život na sopce, život pod závalem, život v tekoucí lavině”. „Dissident Ghetto” by Pavel Kohout. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 145–156. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.10

Abstract

The main intention of the presented article was to find and indicate thoughts connected to the dissident tradition of Czech 20th century history. The generational experience regarding the „drunken festival” of Prague Spring and brutal intervention of „fraternal help” have influenced a non-official side of Czech modern culture. Literary works, as well as publicist activities in the period 1968–1989 prove that the political opposition has become a very important subject for many writers. In the article, I am referring to above indicated novel written by Pavel Kohout. In his text, the writer, known as one of the most important founding members and architects of the informal civic initiative called Charter 77, has managed to describe an atmosphere of Czech „normalization” and nonofficial ways of rebelling, fighting against the communistic ideology in Czechoslovakia before the Velvet Revolution in November 1989.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.10
PDF (Język Polski)

References

Havel V., 2001, Siła bezsilnych, przeł. P. Godlewski, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków, s. 67–167.

Hvížďala K., 2011, Grušova hlídka na Rýnu. Rozhovory z let 1983–2011, Praha.

Jungmann M., 1988, Cesty a rozcestí. Kritické stati z let 1982–87, Londýn.

Kohout P., 1996, Konec velkých prázdnin, Praha.

Kohout P., 2002, Kde je zakopán pes, Praha–Litomyšl.

Kowalska U., 2012, S vráskami rytými dobou. W poszukiwaniu pokolenia „68”, w: Slavica Iuvenum XIII, red. I. Jelínek et al., Ostrava, s. 116–123.

Lederer J., 1991, České rozhovory, Praha.

Nycz R., 2001, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków.

Otáhal M., 1999, Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunizmu, Praha.

Otáhal M., 2011, Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Praha.

Pithart P., 1987, Osmašedesátý, Londýn.

Pithart P., 2009, Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemyšlení. Krédo, Praha.

Pullmanna M., 2011, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha.

Schulz M., 1982, My tady, oni tam, w: Svědectví Pavla Tigrida, red. J. Lederer, Mnichov, s. 115–122.

Tarajło-Lipowska Z., 2000, Męczennik czeskiej prawdy. Karel Havlíček Borovský, Wrocław.

Topol J., 2004, ?eská literární revoluce,http://www.iliteratura.cz/Clanek/16399/topol-jachym-ceska-literarni-revoluce, 25.06.2013.