„It’s not on the Poet to Bow to the King”. The Dissident’s Position in Croatian Theatre Studies – the Ivšić Case
PDF (Hrvatski)

Keywords

Radovan Ivšić
Croatian theatre
Croatian theatre studies
theatre historiography
dissident

How to Cite

Petranović, M. (2014). „It’s not on the Poet to Bow to the King”. The Dissident’s Position in Croatian Theatre Studies – the Ivšić Case. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 205–218. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.14

Abstract

The paper discusses the position of Croatian playwright Radovan Ivšić in Croatian theatre historiography, before and after the independence of Croatia in the nineties. The research results point to three major phases in Ivšić’s reception in Croatian theatre historiography – the rejection, acceptance and canonization.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.14
PDF (Hrvatski)

References

Anić V., 2003, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb.

Batušić N., 1978, Povijest hrvatskoga kazališta, Zagreb.

Bial H., Magelssen S. (ur.), 2010, Theater Historiography. Critical Interventions, Ann Arbour.

Canning Ch., Postlewait T. (ur.), 2010, Representing the Past. Essays in Performance Historiography, Iowa City.

Čale Feldman L., 1997, Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb.

Denona J., 1996a, Teatar Radovana Ivšića, prvi dio, „Zor” br. 1, god. II, str. 117–129.

Denona J., 1996b, Teatar Radovana Ivšića, drugi dio, „Zor” br. 2–3, god. II, str. 83–103.

Detoni Dujmić D. et al. (ur.), 2008, Leksikon hrvatske književnosti – djela, Zagreb.

Fališevac D., Nemec K., Novaković D. (ur.), 2000, Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb.

Gašparović D., 2012, Radovan Ivšić, u: idem, Dubinski rez, Zagreb, str. 213–235.

Hećimović B. (ur.), 1988, Antologija hrvatske drame, sv. 3, Zagreb.

Ivšić R., 2002, U nepovrat, opet. Članci, razgovori i dokumenti 1956–2002, Zagreb.

Jelčić D., 1997, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb.

Jelčić D., 2004, Povijest hrvatske knijževnosti, Zagreb

Lederer A., 2002, Uvodno objašnjenje hrvatskom izdanju, u: 500 drama: vodič kroz svjetsku i domaću dramsku knijževost, ur. Z. Maljković, Zagreb.

Macan T. (ur.), 2005, Hrvatski biografski leksikon. I-Kal, Zagreb.

Machiedo V., 2007, Radovan Ivšić ili igra zrcala bez kraja, u: V.

Machiedo, Od kazališta do teksta i obrnuto. Romanističke i hrvatske studije i ogledi, Zagreb, str. 179–189.

Matthewsa J.H., 1974, Theatre in Dada and Surrealism, Syracuse.

Maljković Z. (ur.), 2002, 500 drama: vodič kroz svjetsku i domaću dramsku književnost, prev. M.B. Milanović, Zagreb.

Mrduljaš I., 1984, Dramski vodič, Zagreb.

Mrduljaš I., 1997, Dramski vodič od Vojnovića do Matišića, Zagreb.

Mrkonjić Z., 1975, Preobrazba farse, „Prolog” br. 26, god. VII, str. 3–11.

Novak S.P., 2003, Povijest hrvatske književnosti. Od Baščanske ploče do danas, Zagreb.

Novak S.P., 2011, Krležijanci, u: idem, Zločesti tekstovi, Zagreb, str. 85–89.

Postlewait T., 2009, The Cambridge Introduction to Theatre Historiography, New York.

Prolić A., 2005, Igra i igranje u dramskim djelima Radovana Ivšića, u: Dani hvarskog kazališta, knj. 31, Zagreb–Split, str. 374–383.

Prolić A., 2005, Ivšićev prilog teoriji kazališnog nadrealizma, u: Krležini dani u Osijeku 2004., prir. B. Hećimović, Zagreb–Osijek, str. 246–258.

Prolić Kragić A., 2006, Performativnost jezika u Ivšićevom Sunčanom gradu, u: Krležini dani u Osijeku 2005, prir. B. Hećimović, Zagreb–Osijek, str. 251–261.

Prolić Kragić A., 2006b, Prostor šume (kao prostor noći) i granice vlasti (u Shakespeareovu Macbethu i Ivšićevu Kralju Gordoganu), Dani hvarskog kazališta, knj. 32, Zagreb–Split, str. 321–345.

Prolić Kragić A., 2010, Teatrom o teatru – metateatralni elementi u dramama Radovana Ivšića, „Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti” br. 16, Beograd, s. 11–22.

Rafolt L., 2009, Drugo lice drugosti, Zagreb.

Senker B., 2001, Hrestomatija novije hrvatske drame, II. dio (1941–

, Zagreb.

Visković V. (ur.), 2010–2012, Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4, Zagreb.

Wilmer S.E. (ur.), 2004, Writing and Rewriting National Theatre Histories, Iowa City.

Worthen W.B., Holland P. (ur.), 2003, Theorizing Practice. Redefining Theatre History, New York.