O myśleniu statystycznym w pedagogice. Na marginesie odczytań książki Wiesława Szymczaka pt. Praktyka wnioskowania statystycznego

Main Article Content

Sławomir Pasikowski

Abstrakt
The article is devoted to the issue of statistical thinking in pedagogy and research conducted in this discipline. Inspired by the readings of the book by Wiesław Szymczak, The Practice of Statistical Inference, it contains comments on popular associations and misunderstandings about what statistics is, what its principles and goals are, and therefore also comments on the using of statistical methods inconsistently with the underlying assumptions of statistical theory.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pasikowski, S. (2021). O myśleniu statystycznym w pedagogice. Na marginesie odczytań książki Wiesława Szymczaka pt. Praktyka wnioskowania statystycznego. Rocznik Pedagogiczny, 43, 252-261. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28388
Dział
Głosy nadesłane

Bibliografia

  Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Mühlig H., Nowoczesne kompendium matematyki, wyd. 6, tłum. A. Szczech, M. Gorzecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
  Cypryańska M., Bedyńska, S., Porównywanie dwóch grup: testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki, [w:] Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, red. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo Aca- demica, Warszawa 2007, s. 184–207.
  Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
  Młodak A., Wiesław Szymczak. Praktyka wnioskowania statystycznego (Wydawnictwo Uniwersytetu
  Łódzkiego, Łódź 2018), „Wiadomości statystyczne” 2019, 64, 8, s. 61–68.
  Ostasiewicz W., Myślenie statystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  Rao C.R., Statystyka i prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018. Szymczak W., Praktyka wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.