Tom 43 (2020)

Strona tytułowa

1-4
Strona tytułowa
PDF

Od Redakcji

5-6
Od Redakcji
PDF

Artykuły

Jan Szmyd
7-26
Edukacja w kryzysie. Próba wstępnej charakterystyki i oceny
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0001
PDF
Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední
27-36
The Word Leading to Agreement
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0002
PDF (English)
Lucyna Myszka-Strychalska
37-61
Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie aktywności i partycypacji społecznej młodzieży
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0003
PDF
Inetta Nowosad
63-79
Professional Learning Community (PLC) w Singapurze: możliwości i ograniczenia w kształtowaniu wysokiej jakości edukacji
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0004
PDF
Arleta Suwalska
81-94
Professional Learning Communities in the Contemporary Basic Education in Finland
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0005
PDF (English)
Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska, Anna Rybińska
95-116
Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0006
PDF
Fani Alezra
117-136
Far from the Eyes, Close to the Heart? The Attitude of Kindergarten Teachers to Distance Learning in Kindergartens in Israel
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0007
PDF (English)
Magdalena Kaliszewska-Henczel
137-152
Baśniowi bohaterowie w przestrzeni edukacji z perspektywy dziecięcych odbiorców
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0008
PDF
Anna Michniuk
153-165
Dlaczego współcześni nauczyciele rezygnują z pracy w szkołach państwowych? Raport z badań
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0009
PDF
Joanna Kozielska
167-181
Szczęście, przypadek czy ciężka praca i ambicja? Uczniowie szkół podstawowych o uwarunkowaniach sukcesu zawodowego
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0010
PDF
Justyna Wojciechowska
183-195
Edukacja włączająca – horyzonty myślenia i działania w „szkole dla wszystkich”
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0011
PDF
Enas Majadley
197-210
Inclusion of Children with Disabilities from the Palestinian-Arab Community in the Israeli Education System
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0012
PDF (English)
Weronika Klon, Katarzyna Waszyńska
211-225
ACT jako forma wsparcia młodzieży w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0013
PDF
Małgorzata Cichecka-Wilk
227-240
Jadłowstręt psychiczny jako przejaw tendencji autodestruktywnych w świetle wybranych koncepcji psychodynamicznych – w stronę promocji wiedzy wśród rodziców i opiekunów
https://doi.org/10.2478/rp-2020-0014
PDF

Spis treści

262
Spis treści
PDF