Nr 41 (2018)

Artykuły

Paweł Churski
5-7
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.01
PDF
Paweł Churski
9-12
Profesor Teresa Czyż
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.02
PDF
Tomasz Herodowicz
13-30
Gospodarczy wymiar globalizacji
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.03
PDF
Paweł Churski
31-50
Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i praktyka polityki regionalnej
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.04
PDF
Adam Nowak
51-69
Miejsce miejskich obszarów funkcjonalnych w procesie rozwoju regionalnego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.05
PDF
Marcin Woźniak
71-81
Ewolucja i ewaluacja polityki rynku pracy w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.06
PDF
Robert Perdał
83-100
Zróżnicowanie regionalne produktu krajowego brutto w postsocjalistycznych państwach członkowskich UE w latach 2000–2014
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.07
PDF
Jan Hauke
101-110
Entropijne porównanie nierówności regionalnych postsocjalistycznych państw członkowskich UE w latach 2000 i 2014
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.08
PDF
Joanna Dominiak
111-125
Zróżnicowanie poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.09
PDF
Michał Dolata
127-150
Duże miasta w strukturach terytorialno-administracyjnych Niemiec Wschodnich. Zmienność funkcji administracyjnych i granic miast po 1990 r.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.10
PDF
Barbara Konecka-Szydłowska
151-165
Najmniejsze miasta w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.11
PDF
Dawid Ochota
167–180
Aktywność i skuteczność władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004–2013
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.12
PDF