Das Sanatorium der Verwandlung. Zur „immerwährenden“ Kreativität der polnischen Rezeption von Thomas Manns Zauberberg
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

reception
transfiguration
extraordinary creativity
Polish artists and creators
adaptation attempts

Jak cytować

Dziergwa, R. (2017). Das Sanatorium der Verwandlung. Zur „immerwährenden“ Kreativität der polnischen Rezeption von Thomas Manns Zauberberg. Studia Germanica Posnaniensia, (37), 91–108. https://doi.org/10.14746/sgp.2016.37.09

Abstrakt

The reception of Thomas Mann in Poland confirms its special nature, involving a very high degree of transforming processing and extraordinary creativity. It is true that the author of The Magic Mountain, and only he is and was considered in Poland as the German intellectual of the twentieth century par excellence. The more that in the case of this exceptional writer prominent Polish artists and creators of the culture didn’t succumb to a superficial and short-lived fascination, but rather they transformed the threads of his works and artistic biography in a highly productive process. Often there was no exaggeration to say about the "reinterpretation" or even a sort of "over-interpretation" of several biographical and literary motifs.

The reception of Thomas Mann was not and is not merely occasional reception at most of an academic character. The rank and importance of eminent Polish writers, literary critics, translators and literary critics presented in the article show in best way the creativity of Polish references and positions taking to Thomas Mann and his work. No other of his novel can compete because of his inspiring role to a permanent creative activity reception area with regard to Magic Mountain. The newest and best prove for it is dating back to 2015 as two adaptation attempts of the novel in the form of opera and theatrical performance were in Poland discussed and extensively commented in the press and on the Internet and finally awarded with major prizes.
https://doi.org/10.14746/sgp.2016.37.09
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Barańczak, S. (2003) Zmieniony głos Settembriniego. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce

i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów (S. 264-270). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (Original: 1975, Literatura, 29).

Breiter, E. (2003). Na przyjazd Tomasza Manna. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce

i literaturze polskiej (S. 162-164). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (Original: 1927, Wiadomości Literackie, 11, 1).

Dziergwa, R. (2016). Polska recepcja Czarodziejskiej góry Thomasa Manna a Castorp Pawła Huellego. Doniosłość ‘prologu gdańskiego’ w opinii międzynarodowej krytyki literackiej. In M. Wol-ting &

S. Wolting (Hrsg.), Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Kraków: universitas.

Guttry, A. (1927). [ohne Titel]. Tygodnik Ilustrowany, Nr. 11, S. 218.

Jarzębski, J. (o.J.). Skalpel i mózg. Lem.pl. Abgerufen von http://solaris.lem.pl/ksiazki/beletrystyka/szpi tal-przemienienia/127-poslowie-szpital-przemienienia

Karasek, K. (2003). Wątpliwości dotyczące Settembriniego. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann

w krytyce i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów (S. 279-287). Poznań: Wydaw-nictwo Poznańskie (Original: 1976, Twórczość, 3, S. 89-97).

Lechoń, J. (2003). Księga prawdy i czaru. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej (S. 175-176). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (Original: (1930) Wiadomości Literackie, 347).

Lem, S. & Bereś, S. (2002). Tako rzecze Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś

(2. erweiterte und verbesserte Aufl.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Leszczyńska M. (1937). Kołysanka jodłowa i Czarodziejska Góra. Tygodnik Ilustrowany, o. S.

Mrożek, W. (19. Februar 2015). Mann nie napisał powieści o ludziach na leżakach. Wyborcza.pl. Abgerufen von http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,17452424, Mann_nie_napisal_powiesci_ o_ludziach_na_lezakach__RECENZJA_.html

Piwowarski, R. (Regisseur) (1993). Kolejność uczuć [Film]. Warszawa: Studio Filmowe TOR.

Ranicki, M. (2003). Z dziejów literatury niemieckiej (Fragmenty). In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej (S. 207-222). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (Original: Ranicki, M. (1955). Z dziejów literatury niemieckiej. Warszawa: Wiedza Powszechna).

Reicherówna R. (17. April 1927). Tomasz Mann o sobie. Wywiad własny ‚Wiadomości Literackich’. Wiadomości Literackie, Nr. 16, 2.

Roszewski, W. (2003). Cichy głos Serenusa Zeitbloma. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów (S. 271-275). Poznań: Wydaw-nictwo Poznańskie (Original: 1975, Literatura, 29).

Stiller, R. (2006). Lemie! Po co umarłeś? Kraków: vis-a-vis/Etiuda.

Stopczyk, K. (2015). Okiem obserwatora: Tomasz Mann Czarodziejska góra [reż.] Wojciech Malaj-kat – premiera Teatr Syrena 12 lutego 2015 r. Kulturalanie.waw.pl. Abgerufen von http://kulturalnie. waw.pl/artykuly/1908/tomasz-mann-czarodziejska-gora-%5Brez.%5D-wojciech-malajkat-%E2%80% 93-premiera--teatr-syrena.html

Teatr Syrena (2015). Czarodziejska góra. Teatrsyrena.pl. Abgerufen von http://teatrsyrena.pl/lista-spek takli/czarodziejska-gora,s75.html

Troczyński, K. (2003). Thomas Mann. Uwagi porównawcze o literaturze polskiej i niemieckiej. In

R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej (S. 177-180). Poznań: Wy-dawnictwo Poznańskie (Original: (1933), Prom, 126-129).

Wakar, J. (20. Februar 2015 ). „Czarodziejska góra” w Syrenie: Propozycja rozmowy o świecie na miarę oryginału Manna. Gazeta Prawna.pl. Abgerufen von http://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/854612, wojciech-malajkat-wychowanek-teatru-grzegorzewskiego.html

Wikipedia (2016). Stanisław Lem [Stichwort]. Wikipedia.de. Abgerufen von https://de.wikipedia.org/ wiki/Stanis%C5%82aw_Lem

Zagajewski, A. (2003). Artysta bez właściwości. In R. Dziergwa (Hrsg.), Tomasz Mann w krytyce

i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów (S. 299-307). Poznań: Wydawnictwo Poznań¬skie (Original: (1976) Tygodnik Powszechny, 51).