Lucjan Puchalski: Oświecenie po austriacku. Świat przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Krauze-Olejniczak, A. (2013). Lucjan Puchalski: Oświecenie po austriacku. Świat przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta. Studia Germanica Posnaniensia, (34), 192–194. https://doi.org/10.14746/sgp.2013.34.15
https://doi.org/10.14746/sgp.2013.34.15
PDF (Deutsch)