Srebrna zawieszka z Truso – dama w długiej sukni czy kapłanka?

Main Article Content

Marek Franciszek Jagodziński

Abstrakt

The article revolves around a silver pendant depicting a female figure, discovered in Janów Pomorski and identified with the town of Truso. Such miniature figures, popular in inventories of Scandinavian grave fields, have been largely discussed with respect to their significance and meaning. The author indicates two rather neglected (or disregarded) elements of these representations: a long ribbon and a long object held by hand while the elbow is bent. They may be evidence of the female figure’s exceptional status, most probably that of a priestess.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagodziński, M. F. (2020). Srebrna zawieszka z Truso – dama w długiej sukni czy kapłanka?. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 255-258. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.10
Dział
Materiały

Bibliografia

  1. Arbman H. 1940, Birka I: Die Gräber. Tafeln, Uppsala.
  2. Duczko W. 2006, Ruś Wikingów, Warszawa.
  3. Gardeła L. 2014, Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Rzeszów.
  4. Gardeła L. 2017, Skandynawskie amulety z Truso: oznaki wierzeń w emporium epoki wikingów, w: M.F. Jagodziński (red.), Między Jutlandią a Sambią. Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim, Studia nad Truso III:2, red. M. Bogucki, M.F. Jagodziński, Elbląg, s. 159-188.
  5. Helmbrecht M. 2011, Wirkmächtige Kommunikationsmedien: Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte, Lund University. Link do publikacji: http://portal.research.lu.se/portal/pl/publications/wirkmachtige-kommunikationsmedien-menschenbilder-der-vendel-und-wikingerzeit-und-ihre-kontexte(47ae8e72-603c-418e-8c6c-d25f93cc6c03).html.
  6. Jagodziński M.F. 2010, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg.
  7. Jagodziński M.F. 2015, Truso – legenda Bałtyku, Elbląg.
  8. Konieczny M. 2013, hasło: Stuła, Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 1094.
  9. Plochov A.V. 2007, An Interesting Find from Staraja Laboga: A Representation of Freyja?, w: Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe, red. U. Fransson, M. Svedin, S. Bergerbrant, F. Androshchuk,, Stockholm, s. 61-65.