Pressto.

Nagłowek strony

Vol 20, Nr 1 (2013)

pod red. Agnieszki Krygier-Łączkowskiej

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

O wybranych mechanizmach kondesacji treści w przekazach medialnych PDF
Monika Grzelka 9-18
Angielskie nazwy zawodów w polskich serialach obyczajowych PDF
Anna Kaczmarek 19-30
O pewnych zasadach sztuki publicystycznej w prasie opiniotwórczej: temporalność i argumentacyjność PDF
Agnieszka Kula 31-40
Blogowanie jako forma komunikacji: performatywność zjawiska szafiarzy PDF
Anna Wasilewska-Stawiak, Kamila Mikołajczyk 41-54
Poznanie poza językiem. Przypadek religijnego doświadczenia mistycznego a jego wysłowienie PDF
Alicja Sakaguchi 55-74
Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe PDF
Krzysztof Skibski 75-92

Studia nad historią języka

Ältere niederländische und polnische Bibelübersetzungen PDF
Mariusz Krajcarz 95-125
Oboczność mię cię się // mie cie sie w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku PDF
Marek Osiewicz 127-148

Recenzje i artykuły recenzyjne

Jarosław Karzarnowicz, Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim „Apostole” z Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 182 PDF
Halina Wątróbska 151-169
Mirosława Mycawka, Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 201 PDF
Bogdan Walczak 170-172

Varia

Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2011/2012 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 175-178


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo