Pressto.

Nagłowek strony

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/rrpr
ISSN: 2353-1428

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

31592

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo