Treść głównego artykułu

Abstrakt

The oldest institution of psychological and pedagogical counselling in Poznań has been operating for almost sixty years. We are referring to the Psychological and Pedagogical Clinic for Children and Young People with Special Educational Needs, currently located on Ulica 28 Czerwca, 1956, no. 296/298. It’s origins date back to 1957, when the efforts of the school authorities and academic circles in Poznań created the Psychological Clinic in Poznań. Since it started operating to the present day almost everything has changed. The institution has been subject over the years to numerous reforms, be they administrative, educational, or to the system of providing psychological and educational assistance. The name of the institution has changed four times, the range of tasks has been repeatedly redefined, continually expanding, and the supervising authorities and area of operation have changed. Undeniably, though, it has always played an extremely important role for the children and young people under its care, providing vital real life.

Słowa kluczowe

clinic educational counselling professional counselling help psychological-educational special educational needs clinic educational counselling professional counselling help psychological-educational special educational needs

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Knocińska, A. (2014). Z działalności najstarszej placówki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 131–160. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.8

Referencje

 1. Materiały archiwalne
 2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Zespół Ministerstwo Oświaty w Warszawie (sygn. 674).
 3. Archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Zespół Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 2000–2003 (sygn. 198/423); Zespół Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 1993–1997 (sygn. 38/23); Zespół Protokoły z narad dyrektorów PPP (sygn. 2/2).
 4. Archiwum Państwowe w Poznaniu: Zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (sygn. 3978).
 5. Archiwum Zakładowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (bez sygn.).
 6. Archiwum Zakładowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. (bez sygn.).
 7. Archiwum Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie – Helenowie: (sygn. I 37/9, I 3J/12).
 8. Źródła drukowane
 9. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty (1957, 1958, 1964).
 10. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1968).
 11. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1973).
 12. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1961, 1975).
 13. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1993, 2001; 2002; 2003; 2010).
 14. Chcesz wybrać zawód – szkołę – pracę? Przeczytaj, Poznań 1977.
 15. Materiały – Informacje – Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych, z. 7, Poznań 1990.
 16. Psychologiczno-wychowawcze problemy szkoły. Materiały i sprawozdania Pracowni Psychologii Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 30, red. M. Tyszkowa, z. 1, Poznań 1977.
 17. Psychologiczno-wychowawcze problemy szkoły. Materiały i Sprawozdania Pracowni Psychologii Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 30 im. B. Bieruta, Zeszyty 2 i 3, red. Z. Krążyński, Poznań 1980, 1982.
 18. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze zawodu i pracy poczytaj, Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Poznaniu, Poznań 1984.
 19. Źródła wywołane
 20. Wywiad z dnia 16.09.2008 r. z Janem Wojtaszkiem – dyrektorem Okręgowej (później Wojewódzkiej) Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poznaniu.
 21. Wywiad z dnia 16.07.2009 r. z Marianem Bolewskim – wieloletnim pracownikiem i kierownikiem placówek poradnictwa w Kole.
 22. Źródła elektroniczne
 23. Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, www.ppp-s.poznan.pl/cms/?,9, stan z dn. 30.11.2012 r.
 24. Artykuły i czasopisma
 25. Obuchowski K., Analiza i ocena stanu psychologii klinicznej w dwudziestym roku Polski Ludowej, „Przegląd Psychologiczny” 1965, nr 10.
 26. „Problematyka Poradnictwa Wychowawczego oraz Orientacji Szkolnej i Zawodowej”, 1973–1989, nr 1–13.
 27. Opracowania
 28. Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole podstawowej, red. W. Rachalska, Warszawa 1980.
 29. Poradnictwo wychowawczo-zawodowe w systemie oświaty i wychowania. Materiały z konferencji wieńczącej XX lecie poradnictwa wychowawczo-zawodowego w województwie poznańskim 23.X.1978 r., Poznań 1979.
 30. Szajek S., Orientacja i poradnictwo zawodowe, Warszawa 1979.
 31. Szajek S., Problemy zawodoznawcze w szkole podstawowej, w: Psychologiczne i pedagogiczne problemy poradnictwa zawodowego, Warszawa 1975.