Pressto.

BOHEMISTYKA

Nr 2 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY I STUDIA

Co lze „vyčíst z ruky” aneb somatické frazémy v proměnách času PDF (Čeština)
Jasňa PACOVSKÁ, Svatava ŠKODOVÁ, Václav LÁBUS 103-114
Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti PDF (Čeština)
Markéta MATUROVÁ 115-125
Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích PDF (Čeština)
Josef ŠTÌPÁN 126-143
Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania PDF
Irena BOGOCZOVÁ 144-162
Warrs Wage Wars – vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva PDF (Čeština)
Petr SÁDLO 163-181

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Jedem do Čechách: k nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem PDF (Čeština)
Milan HRDLIČKA 182-188

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Čepovský poutník Igor Fic PDF (Čeština)
Lukáš PRŮŠA 189-192
Tożsamość narodowa a literatura PDF
Sebastian TABOŁ 192-195

KRONIKA

Wspomnienie Anny Magdaleny Schwarzovej (1921–2017) PDF
Joanna BRODNIEWICZ 196-200


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo