Pressto.

Page Header

Search


 
Issue Title
 
Vol 25 (2018) Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger Abstract  PDF (Norsk)
Marta Olga Janik, Oliwia Szymańska, Barbara Łukaszewicz
 
Vol 10 (2009) Bevægelsesverber i polsk og dansk og ACCOMPLISHMENT-dilemmaet Abstract  PDF (Dansk)
Mikołaj Sobkowiak
 
Vol 11 (2010) Schwedisches, Finnisches und Polnisches in Mika Waltaris historischem Roman 'Karin, Magnustochter' Abstract  PDF (Deutsch)
Bolesław Mrozewicz
 
Vol 25 (2018) The in-out spatial relation as conceptualized and verbalized by Danish Directional Adverbs and their equivalents in Polish Abstract  PDF
Aleksander Kacprzak
 
Vol 23 (2017) NÅGRA FUNDERINGAR KRING ÖVERSÄTTNING AV SVENSK POESI TILL POLSKA OCH ÖVERSÄTTNINGSKRITIK Abstract  PDF (Svenska)
Paulina Rosińska
 
Vol 16 (2014) Ett Litet Språks Spår I Översättarvärlden Abstract  PDF (Svenska)
Ewa Data-Bukowska
 
Vol 11 (2010) En polakk i norsk fortid. Om feil de polskspråklige norskinnlærerne gjør i bruk av perfektum og preteritum Abstract  PDF (Norsk)
Marta Olga Janik
 
Vol 10 (2009) Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk Abstract  PDF (Norsk)
Paulina Horbowicz
 
Vol 10 (2009) Maria Hellebergs 'Fremmede naboer' i den danske Polen-diskurs Abstract  PDF (Dansk)
Sylwia Schab
 
Vol 19 (2016) Świętosława – skandynawistka. O znaczeniu północnego wymiaru w polskiej kulturze i polityce Abstract  PDF
Hieronim Chojnacki
 
Vol 12 (2011) Noget om positionsverberne ligge, stå og sidde i dansk og polsk Abstract  PDF (Dansk)
Andrzej Szubert
 
Vol 12 (2011) På veje og afveje i Norden. Teodor Tripplin og hans rejser i de skandinaviske lande Abstract  PDF (Dansk)
Sylwia Schab
 
Vol 12 (2011) Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs 'Dödsdansen' Abstract  PDF (Svenska)
Paulina Rosińska
 
Vol 12 (2011) Relative clauses in narrative fiction. Findings from a parallel text in Swedish, German, Latvian, Polish and English Abstract  PDF
Nicole Nau
 
1 - 14 of 14 Items
Search tips:
  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo