Proposing a comprehensive framework for needs analysis in ESP – on the integrality of needs analysis in Business English course design

Słowa kluczowe

needs analysis
ESP
Business English
course design
syllabus design
target situation analysis
learning situation analysis

Jak cytować

ROMANOWSKI, P. (2018). Proposing a comprehensive framework for needs analysis in ESP – on the integrality of needs analysis in Business English course design. Glottodidactica, 44(2), 147–159. https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.09

Abstrakt

The present paper discusses the importance of needs analysis in ESP. By delving into different theories, the author’s overall objective is to scrutinize a wide spectrum of existing frameworks that would lead to a single, comprehensive model for needs assessment. The impact of the said approaches on course design is underlined with the particular example of Business English. Ultimately, the author unveils a framework which could serve as a basis for syllabus design in all types of ESP courses.

https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.09

Bibliografia

Basturkmen, H. (2010). Developing courses in English for Specific Purposes. New York: Palgrave.

Belcher, D. (2009). English for Specific Purposes in theory and practice. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Belcher, D. / Johns, A. M. / Paltridge, B. (2011). New Directions in English for Specific Purposes Research. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Berwick, R. (1989). Needs assessment in language programming: from theory to practice. In: R. K. Johnson (ed.), The second language curriculum (pp. 48–62). Cambridge: Cambridge University Press.

Brindley, G. (1989). The role of needs analysis in adult ESL program design. In: R. K. Johnson (ed.), The second language curriculum (pp. 63–78). Cambridge: Cambridge University Press.

Dudley-Evans, T. / St. John, M. (1998). Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, M. / Johnson, C. (1994). Teaching Business English. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.

Finney, D. (2002). The ELT curriculum: A flexible model for a changing world. In: J. C. Richards / W. A. Renandya (ed.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (pp. 69–79). Cambridge: Cambridge University Press.

Frendo, E. (2005). How to teach Business English. Harlow: Pearson Education Limited.

Hamp-Lyons, L. (2001). English for academic purposes. In: R. Carter / D. Nunan (eds.), The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages (pp. 126–130). Cambridge: Cambridge University Press.

Hutchinson, T. / Waters A. (1987). English for specific purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Hyland, K. (2002). Specificity revisited: How far should we go now? English for Specific Purposes, 21, 385–395.

Long, M. (2005). Second language needs analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

McDonough, J. (1984). ESP in perspective: A practical guide. London: Collins ELT.

Munby, J. (1978). Communicative syllabus design. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. New York: Cambridge University Press.

Robinson, P. (1991). ESP today: A practitioner’s guide. New York: Prentice Hall International.

Sobkowiak, P. (2008). Issues in ESP: Designing a model for teaching English for Business purposes. Poznań: Wydawnictwo UAM.

West, R. (1994). Needs analysis in language teaching. Language Teaching, 27(1), 1–19.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow: Longman.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.