Stereotype Bilder in Wörterbüchern. Das Preußenbild in den Belegbeispielen des Słownik języka polskiego (1958–1969), herausgegeben von Witold Doroszewski

Main Article Content

EVA TESHAJEV SUNDERLAND

Abstrakt

Because dictionaries contain cultural references, they can provide insights into the stereotypical attitudes common in a nation towards other countries and ethnicities. This article investigates the image of the Prussians presented by the monolingual Polish dictionary ‘Słownik języka polskiego’ (1958–1969). The author explored this topic by examining all the headwords in this dictionary listed under the following letters: A, B, C, Ć, K, Z, Ź and Ż. She then analysed all the example sentences she found that mention Prussia or the Prussians. Though the author found only limited references to these topics, the example sentences that do deal with them display a negative attitude, which is in line with the general Polish attitudes held towards Prussia and the Prussians from the Partition times to the People’s Republic

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
TESHAJEV SUNDERLAND, E. (1). Stereotype Bilder in Wörterbüchern. Das Preußenbild in den Belegbeispielen des Słownik języka polskiego (1958–1969), herausgegeben von Witold Doroszewski. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 44(2), 215-231. https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Doroszewski, W. (1958–1969). Słownik języka polskiego. 11 Bde. Bd. 1.–4. Warszawa: Wiedza Powszechna; Bd. 5–11. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Haß-Zumkehr, U. (2001). Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin und New York: Walter de Gruyter.
 3. Kiwerska, J. (1993). W atmosferze wrogości (1945–1970). In: A. Wolff-Powęska (Hrsg.), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989 (S. 45–93). Poznań: Instytut Zachodni.
 4. Kohlmayer, R. (o.J.). Ideologie im Wörterbuch: Kontinuitäten und Wandlungen im STILDUDEN von 1934 bis 1963. http://www.rainer-kohlmayer.de/downloads/files/ideo_wb.pdf. 12.08.2017.
 5. Krzyżaniakowa, J. (1993). Poglądy polskich kronikarzy średniowiecznych na Niemcy i stosunki polsko-niemieckie. In: W. Wrzesiński (red.), Wokół stereotypów Niemców i Polaków (s. 15–72). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Lettner, K. (2013). Die Beispielangaben in gedruckten Lerner- und Valenzwörterbüchern des Deutschen. In: Online publizierte Arbeiten zur Linguistik, Opal 2/2013 http:///C:/Documents%20and%20Settings/MK/Moje%20dokumenty/Downloads/Lettner_Die_Beispielangaben_in_gedruckten_Lerner-_und_Valenzwoerterbuechern_des_Deutschen_2013.pdf. 10.06.2017
 7. Piotrowski, T. (2001). Zrozumieć leksykografię. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Salmonowicz, S. (1993). Polska opinia publiczna w XVIII w. a postać Fryderyka Wielkiego. In: W. Wrzesiński (red.), Wokół stereotypów Niemców i Polaków (s. 83–98). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Sanojca, K. (1993). Funkcje Prus i tradycji pruskiej w szkolnictwie polskim okresu Drugiej Rzeczypospolitej. In: W. Wrzesiński (red.), Wokół stereotypów Niemców i Polaków (s. 267–284). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Szkiłądź, H. (1997). Redakcja Słowników Języka Polskiego. In: M. Bujnowska (red.), Alfabet PWN. Ludzie, książki, lata, wspomnienia (s. 326–336). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Wajda, K. (1993). Obraz Niemców w publicystyce polskiej lat 1871–1914. In: W. Wrzesiński (red.), Wokół stereotypów Niemców i Polaków (s. 133–153). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Weyssenhoff, J. (1909). Dusza pruska. Tygodnik Ilustrowany, 51, S. 10-17.
 13. Wrzesiński, W. (1993). Polskie badania niemcoznawcze. In: A. Wolff-Powęska (red.), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989 (s. 194–224). Poznań: Instytut Zachodni.
 14. Wrzesiński, W. (1994): Nachbar oder Feind. Das Klischee des Deutschen in Polen im 19. und 20. Jahrhundert. In: F. Grucza (Hrsg.), Vorurteile zwischen Deutschen und Polen: Materialien des deutsch-polnischen wissenschaftlichen Symposiums 9. bis 11. Dezember 1992, Görlitz–Zgorzelec (S. 63–75). Warszawa: Wydawnictwo Akapit–DTP Sp. z o.o.