Emilia Wąsikiewicz-Firlej. On (de)constructing corporate identity: An ecological approach. Poznań: Wydawnictwo UAM. 2017, 419 pp.
PDF (English)

Jak cytować

Lankiewicz, H. (2018). Emilia Wąsikiewicz-Firlej. On (de)constructing corporate identity: An ecological approach. Poznań: Wydawnictwo UAM. 2017, 419 pp. Glottodidactica, 45(1), 201–205. https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.1.16
https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.1.16
PDF (English)

Bibliografia

Alexander, R.J. / Stibbe, A. (2014). From the analysis if the ecological discourse to the ecological analysis of discourse. Language Sciences, 41, pp. 104–110.

Haugen, E. (1972). The ecology of language: Stanford: Stanford University Press, CA.

Holborow, M. (2015). Language and neoliberalism. London and New York: Routledge.

Jørgensen, M. / Phillips, L.J. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage Publications Ltd.

Kramsch, C. / Steffensen S.V. (2008). Ecological perspectives on second language acquisition and socialization. In: N. Hornberger / P. Duff (eds.). Encyclopedia of language education. Vol. 8: Language and socialization. Heidelberg: Springer, pp. 17–28.

Lankiewicz, H. (2015). Teacher language awareness in the ecological perspective: A collaborative inquiry based on languaging. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Oxbrow, G.L. / Lankiewicz, H. (2017). The cognitive function of specialized languages: Educational implications. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, XLIV (2), pp. 129–146. DOI: 10.14746/gl.2017.44.2.08.

Steciąg, M. (2013). Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Propozycja modelu cyrkulacyjnego. In M. Mikołajczak / K. Węgrowska (eds.). Filologia polska: W stronę literaturyi język. Vol. 5. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórkiego, pp. 371–380.

Wąsikiewicz-Firlej, E. (2017). On (de)constructing corporate identity: An ecological approach. Poznań: Wydawnictwo UAM.