Optimierung des didaktischen Prozesses und Streben nach Subjektivität. „Offener” Geist
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Optimierung
Didaktischer Prozess

Jak cytować

Iżbińska, K. (2018). Optimierung des didaktischen Prozesses und Streben nach Subjektivität. „Offener” Geist. Glottodidactica, 30, 31–43. https://doi.org/10.14746/gl.2005.30.04

Abstrakt

The following article discusses the optimization of the didactic process by using some relevant elements and by simultaneous aiming at subjectivity. Moreover, the new role of the teacher, who also becomes the mentor of his students, contributes to the improvement of this didactic process. The author of this article claims that the whole pedagogical process is the system of multiple elements which stay in mutual correlation. Not taking under consideration, explained in the article, components or isolating them from each other may lead to disturbances in functioning of the system or even its collapse which means the destruction of the didactic interaction.

https://doi.org/10.14746/gl.2005.30.04
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Anisimowicz, B. (2000): Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku. Sugestopedia. Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Buzan, T.; Buzan, B. (1993): Mapy myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”. Dryden, G.; Vos, Jeannette (2000): Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.

Edelmann, W. (1988): Suggestopädie/Superlearning. Ganzheitliches Lernen - das Lernen der Zukunft? Heidelberg: Roland Asanger Verlag.

Goleman, D. (1997): Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Hinkelmann, K.G. (1986): Suggestopädie. Bremen: PLS Psychologische Lernsysteme, Privatlehrinstitut und Verlag.

Komorowska, H. (1978): Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kubiak, P. (2000): Suggestopädie in Theorie und Praxis - Versuch einer synoptischen Bestandsaufnahme. Unveröff. Magisterarbeit. Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki UAM, Poznań.

Kurcz, I. (2000): Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Langen, D. (1999): Autogenes Training. München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH.

Lewicki, E.R. (1990): Innowacyjność w sugestopedycznym nauczaniu języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Mizerski, S. (2001): Nowa Szkoła. Polityka, Nr. 3 (2281), 20.01.2001.

Olejnik, K. (2001): Psychologowie stali się sprzymierzeńcami gwiazd sportu. Wprost, Nr. 3, 21.01.2001.

Pfeiffer, W. (2001): Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnictwo Wagros.

Pöppel, E.; Edingshaus, A.-L. (1998): Mózg - tajemniczy kosmos. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Prokop, I. (1999/2000): Sugestopedia. Audiovisuelle Medien. Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki UAM, Poznań.

Siek-Piskozub, T. (1995): Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skudrzykowa, A.; Urban K. (2000): Maty słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Warszawa: Spółka Wydawniczo-Księgarska.

Wilczyńska, W. (1999): Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo PWN S.A.

www.bwl.uni-mannheim

www.rhetorik.ch

www.thur.de