Autonomy in teaching and learning English at the advanced level – between theory and practice
PDF (English)

Słowa kluczowe

learner autonomy
language awareness
self-assessment

Jak cytować

Aleksandrzak, M. (2018). Autonomy in teaching and learning English at the advanced level – between theory and practice. Glottodidactica, 36, 119–131. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.10
https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.10
PDF (English)

Bibliografia

Aleksandrzak, M., 2002. Rozwijanie umiejętności samooceny. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 257-272.

Breen, M., Mann, S., 1997. Shooting arrows at the sun: perspectives on a pedagogy for autonomy. In: Benson, Ph., Volley, P. (eds.), Autonomy and Independence in Language Learning London: Longman, 132-149.

Billington, D., 1998. Seven characteristics o f highly effective adult learning programs. http://www.newhorizons.org/ article_billingtonl .html.

Dam, L., 1995. Learner Autonomy 3: from Theory to Classroom Practice. Dublin: Authentik Language Learning Resources Ltd.

Dam, L., 2000. Evaluating Autonomous Learning. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 48-59.

Ellis, G., 2000. Is it worth it? Convincing Teachers of the Value of Developing Metacognitive Awareness in Children. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 78-88.

Górecka, ]., 2002. Ćwiczenie planowania i kontroli w dyskursie argumentacyjnym jako przygotowanie do dyskursu akademickiego. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 237-256.

Holec, H., 1981. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon Press.

Karpeta-Peć, B., 2001. Alternatywne formy uczenia się a procesy autonomizacji uczniów nal ekcjach języka obcego. In: Neofilolog 20, 64-72.

Little, D., 1995. Learning as dialogue: the dependence of learner autonomy on teacher autonomy. In: System 23/2,175-182.

Little, D., 2000. Learner Autonomy and Human Interdépendance: some Theoretical and Practical Consequences of a Social-Interactive View of Cognition, Learning and Language. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 15-23.

Michońska-Stadnik, A., 1996. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowicka, A., 2002. Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie w dyskusjach argumentacyjnych opartych na konflikcie społeczno-kognitywnym. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 201-236.

Papaefthymiou-Lytra, S., 1987. Language, Language Awareness and Foreign Language Learning. Athens: The University of Athens Press.

Pawlak, M., (ed.), 2004. Autonomia w nauce języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu.

Pawlak, M., (ed.), 2008. Autonomia w nauce języka obcego - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu.

Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. 2000. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited.

Sinclair, B., 2000. Learner Autonomy: the Next Phase? In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education.

Surdyk, A., 2004. Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta. In: Pawlak, M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, 221-232.

Trepczyńska, M., 2005. Rozwijanie umiejętności samooceniania i oceniania wzajemnego w zakresie pisania tekstów argumentacyjnych wśród studentów Filologii Angielskiej. In: Karpińska-Szaj, K. (ed.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 313-324.

Wilczyńska, W., 1999. Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN.

Wilczyńska, W., (ed.), 2002. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wilczyńska, W., 2008. Autonomia a rozwijanie osobistej kompetencji komunikacyjnej. In: Języki Obce w Szkole. Numer specjalny 6/2008. O autonomii. 5-15.

Wiśniewska, D., 2007. Ocenianie koleżeńskie pracy indywidualnej i grupowej na poziomie akademickim. In: Jodłowiec, M., Niżegorodcew, A. (eds.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 235-248.

Wojciechowska, B., 2002. Korekta wzajemna a kształtowanie wrażliwości językowej w zakresie poprawności formalnej. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 287-302.

Języki Obce w Szkole. Numer specjalny 6/2008. O autonomii. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.