Autonomy in teaching and learning English at the advanced level – between theory and practice

Main Article Content

Magdalena Aleksandrzak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Aleksandrzak, M. (2018). Autonomy in teaching and learning English at the advanced level – between theory and practice. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 36, 119-131. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.10
Dział
ARTICLES. Methodology in Glottodidactics

Bibliografia

 1. Aleksandrzak, M., 2002. Rozwijanie umiejętności samooceny. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 257-272.
 2. Breen, M., Mann, S., 1997. Shooting arrows at the sun: perspectives on a pedagogy for autonomy. In: Benson, Ph., Volley, P. (eds.), Autonomy and Independence in Language Learning London: Longman, 132-149.
 3. Billington, D., 1998. Seven characteristics o f highly effective adult learning programs. http://www.newhorizons.org/ article_billingtonl .html.
 4. Dam, L., 1995. Learner Autonomy 3: from Theory to Classroom Practice. Dublin: Authentik Language Learning Resources Ltd.
 5. Dam, L., 2000. Evaluating Autonomous Learning. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 48-59.
 6. Ellis, G., 2000. Is it worth it? Convincing Teachers of the Value of Developing Metacognitive Awareness in Children. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 78-88.
 7. Górecka, ]., 2002. Ćwiczenie planowania i kontroli w dyskursie argumentacyjnym jako przygotowanie do dyskursu akademickiego. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 237-256.
 8. Holec, H., 1981. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon Press.
 9. Karpeta-Peć, B., 2001. Alternatywne formy uczenia się a procesy autonomizacji uczniów nal ekcjach języka obcego. In: Neofilolog 20, 64-72.
 10. Little, D., 1995. Learning as dialogue: the dependence of learner autonomy on teacher autonomy. In: System 23/2,175-182.
 11. Little, D., 2000. Learner Autonomy and Human Interdépendance: some Theoretical and Practical Consequences of a Social-Interactive View of Cognition, Learning and Language. In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited, 15-23.
 12. Michońska-Stadnik, A., 1996. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Nowicka, A., 2002. Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie w dyskusjach argumentacyjnych opartych na konflikcie społeczno-kognitywnym. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 201-236.
 14. Papaefthymiou-Lytra, S., 1987. Language, Language Awareness and Foreign Language Learning. Athens: The University of Athens Press.
 15. Pawlak, M., (ed.), 2004. Autonomia w nauce języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu.
 16. Pawlak, M., (ed.), 2008. Autonomia w nauce języka obcego - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu.
 17. Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. 2000. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education Limited.
 18. Sinclair, B., 2000. Learner Autonomy: the Next Phase? In: Sinclair, B., McGrath, I., Lamb, T. (eds.), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions. Harlow: Pearson Education.
 19. Surdyk, A., 2004. Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta. In: Pawlak, M. (ed.), Autonomia w nauce języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, 221-232.
 20. Trepczyńska, M., 2005. Rozwijanie umiejętności samooceniania i oceniania wzajemnego w zakresie pisania tekstów argumentacyjnych wśród studentów Filologii Angielskiej. In: Karpińska-Szaj, K. (ed.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 313-324.
 21. Wilczyńska, W., 1999. Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN.
 22. Wilczyńska, W., (ed.), 2002. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Wilczyńska, W., 2008. Autonomia a rozwijanie osobistej kompetencji komunikacyjnej. In: Języki Obce w Szkole. Numer specjalny 6/2008. O autonomii. 5-15.
 24. Wiśniewska, D., 2007. Ocenianie koleżeńskie pracy indywidualnej i grupowej na poziomie akademickim. In: Jodłowiec, M., Niżegorodcew, A. (eds.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 235-248.
 25. Wojciechowska, B., 2002. Korekta wzajemna a kształtowanie wrażliwości językowej w zakresie poprawności formalnej. In: Wilczyńska, W. (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 287-302.
 26. Języki Obce w Szkole. Numer specjalny 6/2008. O autonomii. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.