Reflective practitioners: expectations vs facts
PDF (English)

Słowa kluczowe

experience
teaching experience
practical knowledge
teacher autonomy
reflection
reflective practitioners
auto-reflection
self-evaluation
teacher development

Jak cytować

Witkowska, M. (2018). Reflective practitioners: expectations vs facts. Glottodidactica, 36, 179–188. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.15

Abstrakt

Over the years of working at school teachers gain experience that is necessary for their professional development. The teaching experience may appear of little value if teachers do not reflect upon it. Reflection is the key to success in teaching. The article presents the results of a questionnaire conducted with foreign language teachers from Gorzów Wielkopolski, Poland schools who were asked about their reflection. Many teachers (95%) reported that they reflected on their teaching and even made notes (50%). The research outcomes provide interesting facts about teachers’ reflections.
https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.15
PDF (English)

Bibliografia

Arends, R.I., 1994. Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Celce-Murcia, M., 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle and Heinle.

Day, Ch., 2004. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hiller, Y., 2005. Reflective teaching in further and adult education. London: Continuum.

Homer, W., Szymański. M.S., 2005. Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak".

Jasiński, Z., 2007. Kształtowanie refleksyjności nauczycieli poprzez badania nad zawodem. In:Grzesiak, ]., (Ed.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli. Tom I. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 121-30.

Kędzierska, H., 2003. Opór nauczycieli wobec zmian oświatowych - refleksja pedeutologiczna. In: Kwiatkowska, H., Szybisz, M., (Ed.), Edukacja i dialog w świecie przyszłości. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 236-269.

Kwiatkowska, H., Szybisz, M., 2003. Edukacja i dialog w świecie przyszłości. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Łobocki, M., 2005. W trosce o skuteczne kształcenie pedagogiczne nauczycieli. In: Horner, W., Szymański, M.S., Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 92-102.

Murphy, J.M., 2001. Reflective teaching in ELT. In: Celce-Murcia, M., (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle and Heinle, 499-514.

Niemiec, J., 2005. Euronauczyciel - kształcenie i funkcjonowanie. In: Horner, W., Szymański, M.S., Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 262-270.

Okoń, W., 1979. Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe. Warszawa: Książka i Wiedza.

Okoń, W., 1991. Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.

Pearson, A.T., 1994. Nauczyciel. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Richards, J.C., Farrell. T.S.C., 2005. Professional Development fo r Language Teachers. New York: Cambridge University Press.

Włodarski, Z., 1996. Psychologia uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysocka, M., 2003. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawadzka, E., 2004. Nauczyciele Języków Obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".