Entwicklung der Informationsstruktur beim Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

pronouns
subject realisation
object realisation
German
acquisition
foreign language learning

Jak cytować

Sopata, A. (2018). Entwicklung der Informationsstruktur beim Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache. Glottodidactica, 45(2), 285–298. https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.2.16

Abstrakt

The article investigates the use of pronouns to express subjects and objects in early acquisition of German as a foreign language. The main goal of the investigation is to shed some light on the process of development of information structure in the minds of young learners of a foreign language. The study investigates longitudinal data from children who were exposed to German in a school setting from the age of 7 or 9. The results of the empirical study show that children acquiring German in a school setting use a relatively high number of pronouns for subjects, but they rarely use pronouns to express objects. The pedagogical implication for developing an optimal outline for foreign language teaching in early childhood is the necessity to pay more attention to the development of pragmatic and discourse skills of children learning a foreign language.

https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.2.16
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Bamberg, M. (1987). The acquisition of narratives. Learning to use language. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter.

Bielicka, M. (2014). Der sprachliche Hintergrund von Kindern in zweisprachigen Kindergärten mit den Arbeitssprachen Polnisch und Deutsch – eine vergleichende Studie. Zur Relevanz von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Immersionsmethode für DaF-Studierende und DaF-Lehrkräfte. In: S. Adamczak-Krysztofowicz / A. Szczepaniak-Kozak (Hrsg.), Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität (S. 207–217). Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Bloom, P. (1990). Subjectless Sentences in Child Language. LinguisticInquiry, 21 (4), 491–504.

Błażek, A. (2007). Möglichkeiten und Grenzen der Messung interkultureller Kompetenz. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 33, 71–82.

De Cat, C. (2009). Experimental evidence for preschoolers’ mastery of “topic”. Language Acquisition, 16, 224–239.

Długosz, K. (2017a). Die Relation zwischen kognitiven Faktoren und Code-Switching im Fremdsprachenunterricht. Psycho- und neurolinguistische Dimensionen. Studia Niemcoznawcze, 59, 695–709.

Długosz, K. (2017b). Zum Einfluss von soziopragmatischen Faktoren auf Code-Switching. In: B. Mikołajczyk / J. Taborek / M. Woźniak / M. Woźniacka / W. Zabrocki (Hrsg.), Język w Poznaniu 8 (S. 9–15). Poznań: Wydawnictwo Rys.

Erteschik-Shir, N. (2007). Information structure. Oxford: Oxford University Press.

Givon, T. (1984). Syntax. A Functional-Typological Introduction. Volume 1. Amsterdam: Benjamins.

Grucza, F. (1978). Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Grucza, F. (1983). Zum Gegenstand und zur inneren Gliederung der Linguistik und der Glottodidaktik. Kwartalnik Neofilologiczny, XXX, 217–234.

Grucza, F. (1993). Ansätze zu einer Theorie der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern. In: F. Grucza / H.-J. Krumm / B. Grucza (Hrsg.), Beiträge zur wissenschaftlichen Fundierung der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern (S. 7–96). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Grucza, F. (2007). Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa: Euro-Edukacja.

Hamann, C. (1996). Null Arguments in German Child Language. Language Acquisition, 5, 155–208.

Jakubowicz, C. / Müller, N. / Ok-Kyung, K. / Riemer, B. / Rigaut, C. (1996). On the acquisition of the pronominal system in French and German. In: A. Springfellow / D. Cahana- Amitay / E. Hughes / A. Zukowski (eds.), Proceedings of the 20th Annual Boston University Conference on Language Development (pp. 374–385). Somerville, MA: Cascadilla Press.

Jakubowicz, C. / Müller, N. / Riemer, B. / Rigaut, C. (1997). The case of subject and object omissions in French and German. In: E. Hughes / M. Hughes / A. Greenhill (eds.), Proceedings of the 21 Annual Boston University Conference on Language Development (pp. 331–342). Somerville, MA: Cascadilla Press.

Jakubowicz, C. / Nash, L. / Rigaut, C. / Gerard, Ch.-L. (1998). Determiners and pronouns in French-speaking children with SLI. Language Acquisition, 7, 113–160.

Lambrecht, K. (1994). Information structure and sentence form: Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511620607

Maratsos, M. (1974). Preschool children’s use of definite and indefinite articles. Child Development, 45, 446–455.

Pfeiffer, W. (1980). Kierunki badań glottodydaktyki. In: M. Szczodrowski (Hrsg.), Efektywność nauczania języków obcych na kursach pozaszkolnych (S. 7–27). Szczecin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Pfeiffer, W. (1995). Zur Krise der wissenschaftlichen Fremdsprachendidaktik. Ein methodologischer Essay. In: H. Popp (Hrsg.), Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches (S. 637–647). Berlin: Iudicium.

Pfeiffer, W. (2001a). Glottodidaktik als Wissenschaft. In: K. Aguado / C. Riemer (Hrsg.), Wege und Ziele. Zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen). Festschrift für Gert Henrici zum 60. Geburtstag (S. 63–96). Hohengehren: Schneider Verlag.

Pfeiffer, W. (2001b). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Pinker, S. (1984). Language Learnability and Language Development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Pirvulescu, M. (2006). Theoretical implications of clitic omissions in early French: Spontaneous vs. elicited production. Catalan Journal of Linguistics, 5, 221–236.

Reinhart, T. (1981). Pragmatics and linguistics: an analysis of sentence topics. Philosophica, 27, 53–94.

Ruigendijk, E. / Friedmann N. / Novogrodsky R. / Balaban, N. (2010). Symmetry in comprehension and production of pronouns: A comparison of German and Hebrew. Lingua, 120, 1991–2005.

Sadownik, B. (1997). Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenerwerbs: Lernerperspektive. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Skowronek, B. (2013). Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sopata, A. (2004). Universalgrammatik und Fremdsprachendidaktik. Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 14. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Sopata, A. (2010). Der frühe Fremdsprachenunterricht – je früher desto besser? Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 36, 95–106.

Sopata, A. (2017). Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen Aspekten im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache. In: J. Zhu / J. Zhao / M. Szurawitzki (Hrsg.), Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation (S. 51–62). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Varlokosta, S. / Belletti, A. / Costa, J. / Friedmann, N. / Gavarró, A. / Grohmann, K. / Guasti, M. / Tuller, L. / Lobo, M. / Anđelković, D. / Argemí, N. / Avram, L. / Berends, S. / Brunetto, V. / Delage, H. / Ezeizabarrena, M. / Fattal, I. / Haman, E. / van Hout, A. / Jensen de López, K. / Katsos, N. / Kologranic, L. / Krstić, N. / Kuvac Kraljevic, J. / Miękisz, A. / Nerantzini, M. / Queraltó, C. / Radic, Z. / Ruiz, S. / Sauerland, U. / Sevcenco, A. / Smoczyńska, M. / Theodorou, E. / van der Lely, H. / Veenstra, A. / Weston, J. / Yachini, M. / Yatsushiro, K. (2016). A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production, Language Acquisition, 23, 1–26. DOI: https://doi.org/10.1080/10489223.2015.1028628.

Zimmermann, M. (2016). Information Structure. In: M. Aronoff (ed.), Oxford Bibliographies in Linguistics. New York: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/obo/9780199772810-0130.

Zuzok, N. (2010). Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht Deutsch nach Englisch. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 36, 235–243.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.