Dialogue in teacher qualitative inquiry: does it affect teacher-researchers and their learners or not?

Main Article Content

Danuta Wiśniewska

Abstrakt

The aim of this study was to explore: 1) whether the student-teachers (as researchers) enter into a dialogue with their learners (the researched) in the course of their research; 2) what is the nature of this dialogue; 3) what role this dialogue plays in the teachers’ and the learners’ lives. In this study I draw on teachers’ narratives which were stimulated by questions which emerged after having read the research chapters of MA theses written in the field of EFL learning and teaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, D. (2011). Dialogue in teacher qualitative inquiry: does it affect teacher-researchers and their learners or not?. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 38, 83-94. https://doi.org/10.14746/gl.2011.38.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baniak, J., 2005. Różnorodność spojrzeń na dialog i na jego znaczenie dla ludzi. In: Baniak, J. (ed.), Filozofia dialogu. Vol. 3. Perspektywa i aspekty dialogu, 7–11.
 2. Buber, M., 1937/1958. I and Thou. New York: Charles Scribner’s Sons.
 3. Czeżowski, T., 1969. O dyskusji i dyskutowaniu. In: Czeżowski, T. (ed.). Odczyty filozoficzne. Toruń: TNT, 191–197.
 4. Fine, M., 1994. Working the hyphens. In: Denzin, N.K., Lincoln, Y. (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 70–82.
 5. Gadamer, H.G., 1980. Niezdolność do rozmowy. Znak 309 (3), 369–376.
 6. Kłoczowski, J.A., 2005. Filozofia dialogu. Poznań: W drodze.
 7. Kopaliński, W., 1983. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 8. Kubinowski, D., 2010. Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: UMCS.
 9. Ostrowska, U., 2000. Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 10. Piechowiak, M., 2005. Ontyczne fundamenty dialogu. In: Baniak, J. (ed.). Filozofia dialogu. Vol. 3. Perspektywa i aspekty dialogu, 13–24.
 11. Sawicki, M., 1996. Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 12. Stachewicz, K., 2003. Fenomenologia a dialog. In: Baniak, J. (ed.). Filozofia dialogu. Vol. 1. Drogi i formy dialogu, 47–59.
 13. Szulakiewicz, M., 2004. Z historii myślenia dialogicznego. In: Baniak, J. (ed.). Filozofia dialogu. Vol. 2. Między akceptacją i odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi, 213–236.
 14. Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J., 2003. Badania jakościowe – orientacje teoretyczno-metodologiczne. In: Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (eds.). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 13–31.
 15. Wiśniewska, D., 2009. Dialog jako przestrzeń między badaniem, poznaniem a rozwojem nauczyciela. In: Nijakowska, J. (ed.), Język. Poznanie. Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 283–298.