Interculturality on the border of disciplines. Polish language teaching as a means of intercultural education
PDF

Słowa kluczowe

Polish language teaching
Polish as a foreign language
Intercultural education
Intercultural learning
Intercultural competence

Jak cytować

Stankiewicz, K., & Żurek, A. (2012). Interculturality on the border of disciplines. Polish language teaching as a means of intercultural education. Glottodidactica, 39(1), 127–136. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.12

Abstrakt

The goal of the article is a presentation of the existing and potential relations between Polish language teaching and intercultural education both in the theoretical and practical aspect. The authors present the basic assumptions and goals of intercultural education, paying particular attention to intercultural learning. What follows is a thorough analysis of the presence of the intercultural approach in the theory and practice of the Polish language didactics and its relation to the pedagogy.
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.12
PDF

Bibliografia

Bandura, E., 2007. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Tertium.

Brander, P., 1995. All different – All equal, Education pack. Strasbourg: Komisja Europejska. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie, 2003. Warszawa: Rada Europy.

Garncarek, P., 2006. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gębal, P., 2006. Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. In: Lipińska, E., Seretny, A. (eds). Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 205–242.

Gębal, P., 2008. W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego. Próba bilansu polonistycznej myśli glottodydaktycznej. In: Miodunka, W., Seretny, A. (eds). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 79–88.

Grzybowski, P., 2008. Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jasiński, Z., 2004. Od pedagogiki narodowej do pedagogiki międzykulturowej. Refleksje na progu eurointegracji. In: Paszko, A. (ed.). Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

Komorowska, H., 1982. Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurtyka, A., 2005. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych. In: Mackiewicz, M. (ed.). Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 83–95.

Lewowicki, T., 2000. W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. In: Lewowicki, T. (ed.). Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 21–35.

Losche, H., 2003. Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen. Augsburg: Ziel.

Mackiewicz, M. (ed.), 2005. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Miodunka, W., 2006. Wprowadzenie. Metodyka, dydaktyka, pedagogika a nauczanie języka polskiego jako obcego. In: Seretny, A., Lipińska, E. (eds). Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 7–9.

Nikitorowicz, J., 2005. Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stankiewicz, K., 2009. Jawny i ukryty przekaz kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Unpublished doctoral dissertation mentored by prof. Z. Kwieciński, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stankiewicz, K., Żurek, A., 2009. Polish Language Course as a Place to Meet Different Cultures: Integration of Language Skills Development with Intercultural Learning. In: Czerka E., Mechlińska-Pauli, M. (eds). Teaching and learning in different cultures. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 196–212.

Szulc, A., 1997. Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski, B., 2005. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Torenc, M., 2007. Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Zarzycka, G., 2000. Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski. In: Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 11.

Zarzycka, G., 2004. Linguakultura – czym jest, jak ją badać i otwierać? In: Dąbrowska, A. (ed.). Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 435–445.

Zarzycka, G., 2008. Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej. In: Miodunka, W., Seretny, A. (eds). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 66–77.

Zawadzka, E., 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.