The Impact of Blended Learning on Teaching English for Vocational Purposes
PDF

Słowa kluczowe

Blended learning formula
English for Specific/Vocational Purposes
Vocabulary acquisition
Productive vocabulary knowledge
Receptive vocabulary knowledge

Jak cytować

Lesiak-Bielawska, E. D. (2012). The Impact of Blended Learning on Teaching English for Vocational Purposes. Glottodidactica, 39(1), 47–56. https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.5

Abstrakt

The one-group experiment attempted to investigate the impact of blended learning on teaching English for Vocational Purposes (EVP). To maximize its internal and external validity, methodology of triangulation was employed. The results obtained indicate considerable progress and statistically significant differences between the pre-treatment and post-treatment scores in the overall acquisition of technical terminology and in the area of vocational vocabulary learned productively.
https://doi.org/10.14746/gl.2012.39.1.5
PDF

Bibliografia

Basturkmen, H., 2006. Ideas and Options in English for Specific Purposes. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Chung, T.M., Nation, P., 2004. Identifying Technical Vocabulary. In: System 34, 251–263.

Cohen, L., Manion, L., 1985. Research Methods in Education. London: Croom Helm.

Dörnyei, Z., 2011. Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Dudley-Evans T., Jo St John M., 2009. Developments in English for Specific Purposes: A Multidisciplinary Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Grucza, S., 2010. Specyfika uczenia języków specjalistycznych w świetle antropocentrycznej teorii języka. In: Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych.

Hutchinson T., Waters A., 2006. English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Jordan, R.R., 2006. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Kubica, M., 2010. Nauczanie i rozwijanie sprawności komunikacyjnych w obcojęzycznym dyskursie specjalistycznym. Potrzeby, wyzwania, innowacje. In: Neofilolog 35, 117–128.

Maciaszczyk, S., 2011. Proces uczenia się uczniów jako e-learnerów. In: Komorowska, H. (ed.). Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Michońska-Stadnik, A., 2009. The role of authentic texts in students’ vocabulary acquisition. In: Wysocka, M. (ed.). Studies in Honour of Janusz Arabski on the Occasion of his 70th Birthday. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nunan, D., 1994. Reserach Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Swales, J.M., 1983. Vocabulary work in LSP – a case of neglect. In: Bulletin CILA 37, 21–34.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce: Wprowadzenie. Kraków: Avalon.