Past, Present and Future of Language Education
PDF

Słowa kluczowe

language education
innovation in foreign language teaching
history of FLT
European language policy

Jak cytować

Komorowska, H. (2013). Past, Present and Future of Language Education. Glottodidactica, 40(1), 7–18. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.1

Abstrakt

The article analyses main issues in the present-day SLA and FLT against the background of those aspects of the past of language education which are not particularly well covered by group memory. Emphasis is given to parts forgotten and reinvented, ideas distorted and fields revisited. An attempt is made to examine the role of past and present in shaping the outline of future trends in language policy, language teaching and teacher education.
https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.1.1
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz-Pędich, L., 2011. Dyskomfort ‘trzeciego miejsca’ – trudności interkulturowe ucznia. In: Komorowska, H. (ed.). Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Losgraf, 277-296.

Arnheim, R., 1969/1997. Visual Thinking. San Francisco: The Regents of the University of California.

Baudrillard, J., 1981. Simulacra and Simulation. Paris: Galilée.

Baudrillard, J., 1997. Le sida: virulence ou prophylaxie? In: Beaudrillard, J. (ed.). Ecran total. Paris: Galilée, 11-18.

Benni, H., 1899. Język angielski. In: Chmielowski, P., Krzywicki, L., Mahrburg, A. Podręcznik dla samouków. Warsaw: Heflich i Michalski, 137-141.

Berger, H., 1889. Łatwa metoda gruntownego nauczenia się w krótkim czasie języka angielskiego z pomocą lub bez pomocy nauczyciela z wymową w języku polskim przy każdym słowie. Warsaw: Hugo Berger.

Białostocki, J., 1975/2009. Stare i nowe w sztuce. In: Białostocki, J. (ed.) O dawnej sztuce, jej teorii i historii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 71-98.

Bleiberg, G., Ihrie, M., Pérez J.W., 1993. Dictionary of the Literature of the Iberian Peninsula. Westport: Greenwood Publishing Group.

Bley-Vroman, R., 1989. What is the logical problem of foreign language learning? In: Gass, S., Schachter, J. (eds.). Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.

Buñuel, L., 1987. My Last Breath. Glasgow: William Collins.

Ciemniewska, M.B., 1860. Nowy i łatwy sposób nauczenia się po angielsku bez nauczyciela. Warsaw: Szkoła Zgromadzenia Wizytek w Warszawie.

Dąbrowska, A., 2010. Plagiaty w dawnych tekstach. In: Mazur, J., Małyska A. (eds.). Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej. Lublin: UMCS, 275-301.

Doda, A., 2004. Ironia przeciw erozji wyobraźni. In: Doda, A. (ed.). Powaga ironii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dyboski, R., 1931. Język angielski jako język światowy. Neofilolog, vol. 2, 55-59.

Dyniewicz, W.K., 1880. Pośrednik polsko-angielski. Rozmowy i różne listy w polskim i angielskim języku. Chicago: W.K. Dyniewicz.

Ellis, R., 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Foucault, M., 2002. Porządek dyskursu. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Gazzaniga, M.S., 2008. Human. The Science of What Makes Us Unique. New York: Harper Collins.

Grosskurth, Ph., 1997. Byron. The Flawed Angel. Boston: Houghton Mifflin.

Ippoldt, J., 1925. Dydaktyka języka niemieckiego. Warsaw: Książnica-Atlas.

Kierst, W., Kocent-Zieliński, W. (czy ta pozycja nie ma dwóch autorów? Jeszcze W.?) 1902. Podręcznik do korespondencyi kupieckiej w pięciu językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, angielskim. Warsaw: L. Szyller i Syn.

Kirkegaard, S., 1843/1992. Powtórzenie. Warsaw: Aletheia.

Komorowska, H., 2011. Paradigms in language teacher education. In: Komorowska, H. (ed.). Issues in Promoting Multilingualism. Teaching-Learning-Assessment. Warsaw: FRSE, 13-38.

Komorowska, H., 2012. Learner autonomy and its implications for the EPOSTL. In: Newby, D. (ed.). Insights into the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 51-82.

Komorowska, H. (in press). Language awareness. From embarras de richesses to terminological confusion. In: Łyda, A./ Szcześniak, K. (eds.). Language Awareness in Action. Frankfurt am Main: Springer.

Kuryłowicz, S., 1833. Der kleine Pole oder kurze Bemerkungen über die Wörter der polnischen Sprache. Vienna: Carl Geroch.

Lipoński, W., 1978. Polska a Brytania 1801–1830. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Mann, Th., 1901/1956. Buddenbrokowie. Warsaw: Czytelnik.

Maryański, M., 1905. Jedyny w swoim rodzaju przewodnik polsko-angielski i słownik polsko-angielski z wymową fonetyczną z dodatkiem przestróg, uwag i wskazówek dla wychodźców polskich i przybyszów do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady. Chicago: M. Maryański.

Miller, G., 2000. The Mating Mind. New York: Anchor Books.

Mrożek, S., 1957/1998. Polska w obrazach i inne polskie cykle. Warsaw: Słowo/obraz terytoria.

Prus, B., 1935. Lalka, t. III. In: Prus , B. Dzieła zebrane, t. XIII. Warsaw: Gebethner i Wolff.

Schramm, E., 2008. Dzieje nauki języka angielskiego i innych języków nowożytnych w Polsce w okresie zaborów. Warsaw: Fraszka Edukacyjna.

Suchorowski, M., 1829. Theoretisch-praktische Anleitung zum gründlichen Unterricht in der Polnischen Sprache. Lemberg: Franz Püller.

VanPatten, B., Benati, A., 2010. Key Terms in Second Language Acquisition. London: Continuum.

Virillo, P., 1998. La bombe informatique. Paris: Galilée.

Wysocka, M. (in press). Teaching English as an international language: Problems and research questions. In: Droździał-Szelest, K., Pawlak, M. (eds.). Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Studies in honor of Waldemar Marton. Berlin, Heidelberg: Springer.